Kan man lægge asfalt under jorden, og i stedet skabe et af hovedstadens største grønne områder? Det vil Frederiksberg Kommune nu undersøge. »Jeg har en drøm om, at vi på Frederiksberg udvikler et område, som ikke er på boligernes præmisser,« siger borgmester Simon Aggesen (K).

I samarbejde med Berlingske bringer vi forslaget fra Borgmesteren, og reaktionen fra FDM. Artiklen er skrevet af Jonas Stenbæk Christoffersen. Du kan læse den i sin fulde længde her.

Du kan lidt længere nede i denne artikel få gratis adgang til berlingske.dk i en hel måned.

Lige her kunne en tunnel føre trafikken ind under Frederiksberg Bakke, så Søndermarken og Frederiksberg Have kunne vokse sammen til ét rekreativt område. Tunnelen bliver en del af en ny undersøgelse, som Frederiksberg Kommune vil sætte i gang.

Foto: Asger Ladefoged

OPDATERING ( 6/9 2020 ): Planerne er droppet.  

Kigger man på et kort over Frederiksberg, kan man se, at bydelens to store grønne pletter skæres over på midten af et gråt bælte.

Der hvor Roskildevej deler Frederiksberg Have og Søndermarken.

Men står det til borgmester Simon Aggesen (K) kan hele området på kortet en gang i fremtiden males i samme farve.

Han har en drøm om, at asfalten, der i dag deler de to parkområder, forsvinder, og at Frederiksberg Have og Søndermarken smelter sammen til et stort grønt område på toppen af Frederiksberg Bakke, som mange også kender som Valby Bakke.

Det fortæller borgmesteren med fødderne placeret på Søndermarkens græstæppe og med blikket vendt mod Frederiksberg Slot, hvor trafikken på Roskildevej flimrer forbi.

»Mens biler og busser suser forbi her, kan man virkelig fornemme, at det her kunne være en helt uforstyrret oase midt inde i hovedstaden. Det her område har et stort potentiale, og det fortjener, at vi undersøger, om vi ikke kan få meget mere ud af det,« siger han.

Og den holdning står han langtfra alene med på Frederiksberg Rådhus. En enig kommunalbestyrelse vedtog nemlig budgettet for 2020, hvor der er sat penge af til en undersøgelse af, om det er muligt at udvide kunstmuseet Cisternerne, der fylder hulerne i det over 170 år gamle vandreservoir under Søndermarken.

»I det arbejde undersøges også de bredere udviklingsmuligheder af hele området på toppen af Frederiksberg Bakke,« står der endvidere i budgetaftalen, hvor det også er noteret, at der er sat 700.000 kroner af til arbejdet med at afklare mulighederne i området. Ligesom området også er udpeget som byudviklingsområde i den nye langsigtede strategi for kommunen, der netop er blevet vedtaget.

BYUDVIKLING UDEN BOLIGER

Undersøgelsen skal ifølge borgmesteren også afdække, hvad det vil kræve at få stykket af Roskildevej cirka fra Søndre Fasanvej til Pile Allé lagt ned i en tunnel under bakken. Det vil i stedet skabe plads til, at Zoologisk Have kan udvide, til nye sportsfaciliteter, og til at de to parker kan bindes bedre sammen.

Men der er ingen planer om nye lejligheder og boligblokke i området – og det er i sig selv en pointe for borgmesteren.

»Helt konkret, så har jeg en drøm om, at vi på Frederiksberg udvikler et område, som ikke er på boligernes præmisser,« siger Simon Aggesen og uddyber, at det netop i Danmarks tættest befolkede kommune giver mening at udvikle et område, hvor målet i sig selv er det grønne og det rekreative.

»Man skal huske på, at vi bygger byer til mennesker, og derfor skal man også holde balancen, for det skaber bare et bedre byrum, der bliver mere interessant for os, der skal være i byen.«

Normalt bruger man jo finansiering fra salg af byggegrunde til at skabe rekreative områder. Det her lyder dyrt. Hvordan skal det finansieres?

»Det er svært at få sådan et projekt her til at være bæredygtigt økonomisk, når man ikke kan tænke mursten med ind i det,« erkender borgmesteren og understreger, at det er noget af det, som undersøgelsen også skal afdække.

Men det er vanskeligt at forestille sig, at Frederiksberg Kommune alene kan finansiere udviklingen af området, konstaterer han.

Det er ikke mindst tunnelløsningen, der er bekostelig, og derfor mener Simon Aggesen også, at man bør undersøge, om man helt kan lukke vejstykket for trafik, og hvad det vil betyde for trafikken på de omkringliggende veje og kryds.

"Tiden er inde til at diskutere byudvikling på en anden måde. Og jeg synes, at det her kan være et fyrtårn, der vil vise, hvad hovedstaden også har brug for".

Simon Aggesen

SKEPSIS FRA BILISTERNES FORENING

I nabokommunen København ser teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) meget positivt på det projekt, som Frederiksberg nu vil undersøge.

»Det lyder super spændende, og det er noget, som vi også i Enhedslisten går meget op i. Nemlig at finde steder i byen, hvor vi kan give mere byrum tilbage til mennesker frem for rum til biler,« siger borgmesteren og henviser til, at projektet minder om det samarbejde, de to kommuner har omkring Bispeengbuen.

»Det er rigtig dejligt, at Frederiksberg lægger op til, at vi måske også kan samarbejde om noget lignende på den anden side af kommunegrænsen,« konstaterer hun.

Hos bilisternes forening, FDM, har man fuld forståelse for ønsket om at skabe det grønne område, og at Frederiksberg Kommune vil undersøge mulighederne for at gøre det.

Men afdelingschef Torben Kudsk mener, at det er meget svært at realisere. En tunnelløsning vil give den bedste mobilitet, men den vil være meget dyr set i forhold til, hvor relativ kort en vejstrækning, der er tale om, påpeger han. Alternativt vil en lukning af vejen være en kæp i hjulet på biltrafikken i hovedstaden.

»Det er en rigtig vigtig vejstrækning, og der kører rigtig mange biler, så det vil være kritisk for trafikafviklingen i hovedstaden, hvis man lukkede den,« siger han og uddyber, at det vil lægge et markant pres på de omkringliggende veje og kryds. Det vil derfor være en enklere og billigere løsning at lave gangtunneler under vejen, der forbinder de to parker, foreslår han.