Disclaimer

Dontt.dk bestræber sig på altid at have en fuldt opdateret hjemmeside. Dontt.dk kan dog ikke garantere for fejl eller manglende opdateringer og tager generelt forbehold herfor.

Dontt.dk kan ikke drages til ansvar for trykfejl – og andre fejl på Dontt.dk, ej heller for programmeringsfejl, systemnedbrud, systemfejl, virus eller andre fejl opstået ved opkobling til Dontt.dk, eller til web-sites, til hvilke Dontt.dk er forbundet. Dontt.dk kan ikke drages til ansvar for indirekte eller direkte skade, der måtte opstå som følge af adgang til, brug af eller browsing på Dontt.dk.

Misbrug af, indgreb i eller forsøg på at ændre Dontt.dk eller dermed forbundne hjemmesider kan medføre retsforfølgelse.

Rettigheder:
Alle rettigheder til indhold på hjemmesiden forbeholdes. Det er ikke tilladt at bruge eller gengive materiale fra dontt.dk uden skriftligt samtykke fra Dontt.dk eller tydeligt kildeangive og linke til sitet.

Dontt.dk tager ikke ansvar for Ambassadørenes tekst og billeder, da det 100% er deres valg, hvad der skal bringes.

Du er altid velkommen til at skrive til studio@dontt.dk