I dag landede rapporten ‘Internetbrug og sociale medier’. Den viser at blandt de 15-24-årige nyhedsbrugere på internettet er sociale medier den kilde til nyheder, flest nævner. Sammenlignet med andre aldersgrupper bruger de unge langt oftere sociale medier som indgang til nyheder på nettet. Det er kulturministeriet der står bag.

Kom tættere på rapporten her og få adgang sidst i artikel.

Rapporten viser også:

• Næsten hele befolkningen har en profil på mindst ét socialt medie: 90 % af danskerne i alderen 12 år og ældre har en profil på mindst ét socialt medie. Andelen er størst blandt de yngste: 99 % af de 12-18-årige har profil på et eller flere sociale medier, mens det gælder for 68 % af befolkningen over 71 år. I gennemsnit har danskerne profiler på fire sociale medier.

 

 

• Facebook Inc. er den absolut mest dominerende aktør blandt sociale medier: I alt 95 % af de danskere, der bruger sociale medier, har mindst én profil på enten Facebook, Messenger, Instagram eller WhatsApp, der alle er ejet af Facebook Inc.

 

 

• Ældre henter ind på digitalt medieforbrug: I 2020 var 83 % af de 71+-årige, der har adgang til internettet i hjemmet, dagligt eller næsten dagligt på internettet. I 2012 var denne andel 45 %. Samtidig har de 71+-årige i gennemsnit to profiler på sociale medier, og spørger man de ældre brugere, hvor lang tid de brugte på sociale medier i går, er svaret i gennemsnit 54 minutter.

Rapporten fortæller at, sociale medier den kilde til nyheder, der bliver nævnt oftest af de 15-24-årige, der bruger internettet til nyheder i hvert fald hver måned. 69 % af denne gruppe benyttede i 2020 sociale medier som nyhedskilde. Det er en stigning på 10 procentpoint i forhold til 2019. Den næstvigtigste kilde til nyheder på internettet for de unge var tv-stationernes hjemmesider, som 44 % brugte.

For nyhedsbrugerne bredt set spiller de sociale medier også en vigtig rolle, men ikke i nær så stort omfang som blandt de 15-24-årige: 42 % af de 15-75-årige nyhedsbrugere brugte de sociale medier som nyhedskilde på internettet i 2020. Det er en stigning på fem procentpoint i forhold til 2019, men det er fortsat 27 procentpoint mindre end i den unge aldersgruppe. I den brede befolkning var tv-stationernes hjemmesider med 53 % den mest brugte nyhedskilde på internettet i 2020.

Rapporten viser også et stort tidsforbrug på sociale medier blandt de yngste brugere af sociale medier. Både de 12-18-årige og 19-34-årige har på en tilfældig dag samlet set brugt over 5 timer på de sociale medier, der indgår i undersøgelsen. Det er væsentligt mere end i de øvrige aldersgrupper. YouTube er den største tidssluger for begge de unge aldersgrupper fulgt af TikTok og Snapchat for de 12-18-årige og Facebook og Instagram for de 19-34-årige.

Minister: Skal styrke public service

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har denne kommentar til rapporten: 

“Det maner til refleksion, at sociale medier er unges primære kilde til nyheder. Det er kanaler, der underlagt meget lidt regulering, og som vi har meget ringe demokratisk indflydelse på. Men de er blevet infrastrukturen i mange danskeres nyhedsforbrug.

Derfor er vi nødt til at regulere de sociale medier bedre fra politisk hold. Regeringen har med det udspil om sociale medier, der blev fremlagt 15. august, taget første skridt mod at beskytte børn og unge, når de færdes på de sociale medier, og vi skal have de sociale medier til at tage mere ansvar. Og så er det vigtigt, at vi styrker public service, så vi som borgere har adgang til troværdige nyhedskilder.”

Se hele rapporten her. 


Creators

Tilmeld vores nyhedsbrev gratis her.