Solskinsøen Bornholm har mange kære navne. Nu kan man tilføje et mere. Et stort flertal i Folketinget ( Kun Nye Borgerlige var ikke med på den ) indgik natten til mandag en klimaaftale, og det ligger nu at, at Bornholm bliver energiø.

Klimaminister Dan Jørgensen fortalte sent i nat:
“– Vi etablerer to energiøer. En på Bornholm og en på en kunstig ø i Nordsøen. Vi sikrer Power-to-X, så den strøm, der laves på havet, kan omsættes.”

Hovedelementerne i aftale, som kom på plads efter 8 timers forhandlinger. Aftalen indeholder CO2-reduktioner for 3,4 millioner ton. Regeringens udspil var ellers kun på op til 2 millioner ton.

Bornholms Tidende skriver, at aftalen skal i gang med det samme.

Aftalen betyder, at Danmark som det første land i verden begynder etableringen af to energiøer inden 2030 – en ved Bornholm på 2 gigawatt og en i Nordsøen på 3 gigawatt.

Energiøerne skal ikke kun producere strøm, men også på sigt kunne tilkoble teknologier, der kan lagre eller omdanne den grønne strøm til grønne brændstoffer (såkaldt ”Power-to-X”), fremgår det af Finansministeriets pressemeddelelse om den indgåede aftale.

Energiøerne skal sikre, at Danmark i de kommende år kan elektrificere flere dele af samfundet og samtidig bidrage til, at alle danske husstandes og virksomheders strømforbrug er dækket af grøn strøm. Strømmen fra energiøerne kan desuden eksporteres til vores nabolande og dermed bidrage til den grønne omstilling i Europa.

Arbejdet med at komme i gang med energiøerne skal sættes i gang omgående, fremgår det af aftalen.”

Den netop indgåede klimaaftale indeholder følgende initiativer:
Etablering af verdens første energiøer
Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind
Investeringer i fremtidens grønne teknologier: Power-to-X og fangst af CO2
Grøn omstilling af industrien
Støtte til biogas og andre grønne gasser
Energieffektiviseringer
Grøn omlægning af varmeafgifter
Fremme af udnyttelse af overskudsvarme
Udfasning af individuelle olie- og gasfyr
Grøn fjernvarme
Bæredygtighedskrav til biomasse til energi
Grøn transportpulje
Grøn skattereform

Kilde: Finansministeriet


HAR DU SET?

Vores bornholmerguide er online!  Følg med her. dontt.dk/bornholm 
SIMPELT, LÆKKERT OG OPDATERET BORNHOLMSK OVERBLIK