Frederiksberg står overfor et stort valg. I hvilken retning vil man trække byens trafik?

Kommunalbestyrelsen har i den såkaldte “Frederiksbergstrategi” bebudet, at man skal være “Hovedstadens Grønne Hjerte”, men samtidig er Frederiksberg også den af hovedstadens bydele, der har det højeste antal biler pr. indbygger.

Flere kilder fortæller, at det har givet gnidninger på Rådhuset i den seneste lange tid.
En af de mest åbenlyse er “Frederiksberg Allé”. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der inden udgangen af 2020 skulle være anlagt en cykelsti på alle kommunens “trafikveje”. Definitionen på disse er veje, der er vigtige for afviklingen af trafikken på Frederiksberg.

Problemet på den ikoniske allé, der med de smukke træer, egne lamper og bænke udmærker sig som en af de smukkeste veje, at der kun er afsat midler til at lave en cykelsti på små 200 meter ud af den knap 1,2 kilometer lange allé.

Det er for dårligt, lyder det fra Socialdemokratiet med Gunvor Wibroe i siden. Hun siger det meget klart: “Frederiksberg Allé er ikke tilstrækkelig sikker for cyklister i sin nuværende form.” Og fortsætter:

“Hvis valget står mellem cykelsti og parkeringspladserne, må parkeringspladserne vige. Til gengæld ønsker vi at undersøge, om vi kan etablere en parkeringskælder nær runddelen.”

Til Berlingske fortæller de Konservatives rådmand, Nikolaj Bøgh, at de også ønsker at p-pladserne bliver fjernet fra alleen og placeret i en p-kælder. Det ville være den ideelle løsning på sigt, men den er bekostelig og vil tage tid, siger han.

170 P-pladser eller cykelsti?

Hvis man vælger at nedlægge de omkring 170 p-pladser på Frederiksberg Allé, så vil der ifølge bytegningerne være plads til cykelstier i begge sider af Frederiksberg Allé. Det lyder umiddelbart som den letteste løsning, men det vil være umuligt på kort sigt at erstatte p-pladserne på andre veje i nærområdet. Området omkring Frederiksberg Allé er i forvejen det område, som er sværest at finde en p-plads i.

Mulighed 2: Gør vejen ensrettet?

En anden mulighed, som flere gange har været oppe at vende på forvaltningen, er at gøre Frederiksberg Allé ensrettet. Så er der mulighed for cykelsti og lade et stort antal p-pladser bestå. Til gengæld vil det give en øget trafik på f.eks. Gammel Kongevej. Kommunen har tidligere vurderet, at det kan betyde en stigning på op til 20% på Gammel Kongevej.

P-kælder lader vente på sig

Ifølge et referat fra forvaltningen på Frederiksberg (d. 27. sept.) bliver det ikke i nærmeste fremtid, at man tager stilling til en parkeringskælder under Frederiksberg Allé / Frederiksberg Runddel. Forvaltningen oplyser desuden, at der skal arbejdes videre med en analyse af ensretningen af alleen, før politikerne træffer beslutning om en cykelsti.

Ifølge forvaltningen kan en cykelsti tidligst blive etableret i 2024.


Har du også læst?

Katrine Lee Larsen: Jeg er allergisk overfor stilstand. Læs her.
Weekend med Kristoffer Haapanen fra Les Deux. Læs her.
Alex Vanopslagh: “Du skal have friheden til ansvar.” . Læs her.
Orgi-E fra Suspekt har skrevet en sang til dontt.dk. Læs her.


Creators

En ugentlig opdatering om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København.
Tilmeld gratis her.