Tidligere i denne måned udkom rapporten ’Danskernes brug af sociale medier som nyhedskilder – og deres syn på fake news og disinformation’. Den viser, at 2 ud af 3 danskere har sociale medier som en af deres primære nyhedskilder, men blot fire procent har sociale medier som deres eneste primære nyhedskilde. Det lyder jo umiddelbart opløftende.

Vi har talt med Mia Stenbro Lorenzen, som er hovedforfatter på rapporten.

Nederst i denne artikel er der direkte link til hele rapporten.


Mia Stenbro Lorenzen

Mia Stenbro Lorenzen

Til baggrundsinfo, så er Mia M.Sc. i Sociologi og videnskabelig assistent ved Digital Democracy Centre, Syddansk Universitet. Hun er hovedforfatter på rapporten, men i ’Citizens, Digitalisation, and AI (CDAI)-projektet, som rapporten er en del af, indgår også Claes de Vreese, Professor og centerleder ved Digital Democracy Centre, Syddansk Universitet samt Arjen van Dalen, Professor MSO ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet.


Hvad er det rapporten fortæller i overskrifter?

“Gennem rapporten ses det, at 68 % af danskerne benytter de sociale medier som en af deres primære nyhedskilder. Den absolut mest populære SoMe-nyhedskilde er Facebook, som hele 62 % af danskerne benytter som nyhedskilde flere gange ugentligt.

Yderligere viser vi, at der er signifikant flere kvinder og unge, der benytter de sociale medier som nyhedskilder, og at de sociale medier er den absolut mest udbredte nyhedskilde blandt Generation Z og millennials.

Derudover ses det, at SoMe-nyhedsforbrugerne generelt har et højt digitalt forståelses- og kompetenceniveau, men også at de udviser en mindre sikker digital adfærd end gennemsnittet.

Rapporten viser dog også, at det blot er 4 % af danskerne, for hvem de sociale medier er den eneste nyhedskilde, der benyttes flere gange ugentligt. Alligevel vidner den omfattende brug af de sociale medier som nyhedskilder om en ny måde at tilgå nyhedsindhold på, hvor nyhederne finder brugerne, snarere end at brugerne aktivt opsøger nyhederne.

Endelig viser rapporten, at 60 % af danskerne mener, at fake news og disinformation er en udfordring for det danske demokrati, og at bekymringen herfor ikke varierer, alt efter om man benytter de sociale medier som nyhedskilder eller ej – og heller ikke alt efter demografi eller uddannelsesniveau.”

"Det er værd at bemærke, at der ikke ses nogen sammenhænge mellem brugen af sociale medier som nyhedskilder og synet på fake news og disinformation".

Hvorfor er jeres rapport vigtig? 

“Rapporten er vigtig, da der gennem det seneste årti er sket en forandring i det danske nyhedslandskab, hvor online medier og sociale medier har vundet frem som populære konkurrenter til de traditionelle nyhedsmedier. Dette har demokratiske implikationer.

For det første fordi det, at tilgå nyheder gennem de sociale medier, gør, at nyhedsindholdet kæmper om brugernes opmærksomhed side om side med underholdningsindhold, hvilket dels kan føre til problematiske forandringer i nyhedsformaterne, hvor sensationelle eller kontroversielle udlægninger vægtes højere end konstruktiv journalistik.

For det andet fordi det kan føre til en forandring i måden, hvorpå folk tilgår nyheder til det, der kaldes for ’newssnacking’, hvor man, ofte uintentionelt, falder over forskellige nyhedshistorier i sine newsfeeds, som man så hurtigt og mere overfladisk skimmer, hvilket kan være uhensigtsmæssigt, hvis det betyder, at der er nuancer i nyhedshistorierne, som overses.

For det tredje kan udviklingen være problematisk, idet risikoen for at støde på fake news og misinformation øges, når folk tilgår nyhedsindhold gennem SoMe.
For potentielt at komme nærmere løsninger på at forstå omfanget af disse implikationer og måder at håndtere disse på, er et første step på vejen således at få kortlagt danskernes brug af de sociale medier som nyhedskilder, og deres opmærksomhed på, at fake news kan udgøre en udfordring for det danske demokrati.”

Er Fake news et større problem end I havde forventet?

“Vi undersøger ikke som sådan, hvor stort et problem fake news er. Det, vi gør, er at undersøge, hvorvidt danskerne mener, at fake news og disinformation udgør en udfordring for det danske demokrati. Her finder vi, at omtrent 60 % af danskerne – på tværs af køn, alder, uddannelsesniveauer og digitale forståelsesniveauer er enige i dette, mens under 4 % er uenige i dette.
Yderligere er det værd at bemærke, at der ikke ses nogen sammenhænge mellem brugen af sociale medier som nyhedskilder og synet på fake news og disinformation. Dette er på den ene side bekymrende, idet det jo især er dem, der benytter de sociale medier som nyhedskilder, der har risiko for at støde på falsk indhold. På den anden side er resultaterne ikke overraskende, idet de, der ikke benytter de sociale medier som nyhedskilder, givetvis har fravalgt dette af netop den årsag, at de er mere opmærksomme på, at der herigennem er en øget risiko for at støde på falsk eller misinformerende (nyheds)indhold.”


Syddansk Universitet

Hvad kom mest bag på dig? 

“At det blot er 4 % af danskerne, for hvem de sociale medier er den eneste nyhedskilde, der benyttes flere gange ugentligt, er et resultat, der har overrasket mig positivt.
For langt de fleste danskere er nyheder gennem de sociale medier således et supplement til, snarere end en egentlig erstatning for nyhedsudbydernes eget indhold. Lang de fleste danskere benytter sig således fortsat også af mere traditionelle nyhedskilder og nyhedsindhold, der tilgås gennem nyhedsmediernes egne kanaler, hvad end det er off- eller online. Dette er positivt da det betyder, at SoMe-nyhedsindholdet suppleres af nyhedsindhold, der måske i højere grad er kvalitetssikret og faktatjekket.”


Du kan få hele rapporten her.Tilmeld gratis

Få dontt.dks nyhedsbrev gratis tilsendt: Du kan få vores ugentlige opdatering gratis om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København. Tilmeld her.

Dontt.dk er opkaldt efter ordsproget “dagens dontt.”

Det er et gammelt dansk udtryk, som betyder “at man havde en opgave som skulle løses / gøres”.
Dontt udtales “don-tt” på klingende rigsdansk.