Trods nogle hårde år med corina og generelle usikre tider, blev 2022 et rekordår for JOE & THE JUICE.
Virksomheden omsætter nu for mere end 1,7 milliarder danske kr. I konkrete tal betyder det, at man har solgt for 550 mio. kr. mere end forrige år.

Thomas Nørøxe, CEO for JOE & THE JUICE:

”Regnskabet cementerer, at vi leverer på vores strategi om at drive JOE & THE JUICE til robust og profitabel vækst. Det er jeg tilfreds med og stolt af. I et år mærket af efterdønningerne fra corona har vi præsteret den største omsætningsvækst i koncernens historie og tilpasset os et marked i konstant udvikling.”

Den øgede omsætning forklares blandt andet med, at at kædens fysiske butikker løftede omsætningen med 30% og 23 nye juicebarer.

"Vi er nu så veletablerede i Europa og USA, at mere end 95% af vores juicebarer bidrager positivt til vores drift."

Joe & The Juice

Thomas Nørøxe:

”Helt centralt for succesen i vores forretning er den kultur som vi dyrker og oplever blandt vores medarbejdere og dygtige ledere. I 2022 investerede vi bevidst i at opnormere antallet af juicere og managers i vores juicebarer. Det har helt naturligt øget glæden ved arbejdet hos både juicere og barmanagers, som jo er fundamentet for den stærke omsætningsvækst, vi oplever i 2022. Samtidig har det også styrket kundeoplevelsen i form af bedre service og mindre ventetid for kunderne. Endelig har vi investeret i en professionalisering af supportfunktionerne i både drift og hovedkontor. Det har modnet vores kerneforretning og givet os den robusthed, der skal til for at indfri de høje ambitioner, vi har for JOE & THE JUICE’s videre udvikling.”

JOE & THE JUICE oplyser videre til dontt.dk, at deres digitale salg udgør 25% af omsætningen. Dermed må man konkludere at deres egen app, som de lavede under corona er en stor succes.

Om fremtiden fortæller direktøren:

”Vi følger vores strategi, som i løbet af de kommende fem år vil gøre os selvfinansierende i forhold til investeringer i vores vækst. Vi har et godt samarbejde med bankerne, som hidtil har leveret en del af finansieringen bag vores investeringer. Jeg er overbevist om, at vi i de kommende år vil se en stigende grad af selvfinansiering af vores vækst. De seneste år har cementeret JOE & THE JUICE’s tilstedeværelse som globalt brand. Vi er nu så veletablerede i Europa og USA, at mere end 95% af vores juicebarer bidrager positivt til vores drift. Derfor er det afgørende for os at fortsætte vores strategi om at udnytte potentialet i de eksisterende markeder fuldt ud. Det styrker vores profitabilitet og er derfor det helt naturlige næste skridt i vores vækstplan.”

Thomas Nørøxe

Facts

JOE & THE JUICE har i dag 347 butikker globalt.
Kæden driver selv 310 butikker i 17 lande i Europa, USA, Asien og Oceanien. I tillæg hertil drives 37 butikker af franschisetagere – primært på Island, i Mellemøsten og Sydkorea.
På verdensplan beskæftiger kæden flere end 2.900 mennesker. Driftsresultatet (EBITDA) steg fra 271 mio. kroner i 2021 til 276 mio. kroner i 2022. EBITDAmargin var for 2022 på 16,2 procent. Nettoresultatet på -260 mio. kroner er en smule under sidste års resultat. Det skyldes bl.a. JOE & THE JUICE’s massive investeringer i kædens juicere og operationelle ledelse samt et styrket hovedkontor, både i forhold til systemer/automatisering, processer, kompetencer og ressourcer.
Det digitale salg udgjorde 25 procent af det samlede salg i 2022.


FIK DU SET? FIK DU SET? FIK DU SET?

 Tæt på JOE & THE JUICE kulturen: “Vi er bevidste om vores ansvar.”

Læs det store interview med Kasper Garnell.

Læs her.

Kasper Garnell

Tilmeld gratis

Få dontt.dks nyhedsbrev gratis tilsendt: Du kan få vores ugentlige opdatering gratis om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København. Tilmeld her.

Dontt.dk er opkaldt efter ordsproget “dagens dontt.”

Det er et gammelt dansk udtryk, som betyder “at man havde en opgave som skulle løses / gøres”.
Dontt udtales “don-tt” på klingende rigsdansk.