Der mangler både bedre faciliteter og kvadratmeter til idrætten i København. Sådan har det været i al for lang tid. Nu bliver der arbejdet konkret på flere muligheder i byen. Et af dem der vækker mest opsigt er et muligt idrætshus ved PARKEN.

Politikerne drøfter om det er noget de skal gå videre med og nu har et arkitekt hus forelagt 4 mulige scenarier. Den samlede pris for projektet forventes at være ml. 400-650 mio. kr.

Det skal bygges på den plads, hvor Østerbro Skøjtehal lå, inden den blev revet ned i 2008. Dengang var der planer om at bygge en multihal, men der blev sovet i timen og pludselig stod Royal Arena flot ude i Ørestaden. Derfor står pladsen stadig tom, hvilket ikke giver meget mening, når Københavns Kommune kæmper med at finde plads til nye idrætsfaciliteter.

Men nu har Københavns Kommune altså inviteret arkitekterne fra JAJA til at deltage i en forundersøgelse af et nyt idrætshus på skøjtehalspladsen.

Københavns Kommune har allerede besluttet, at huset skal rumme faciliteter til atletik, gymnastik og fodbold. Dermed vil København kunne få sin første 200 meter indendørs løbebane. Længere nede i denne artikel viser vi de 4 forslag. En af udfordringerne er dog, at tre af siderne er privatejet af Parken Sport og Entertaiment (F.C. København.) Men måske burde det netop være en mulighed? De er nemlig selv i gang med at undersøge mulighederne for en modernisering af PARKEN. Her er de første tiltag allerede sat i gang.

Idrætshus ved Parken

Tegning: JAJA Architects


Skal F.C. København spille en rolle?

Det er svært at tænke et “idrætshus så tæt på PARKEN”, uden at tænke om F.C. København burde spille en rolle i byggeriet.
Der har tidligere været nedsat en arbejdsgruppe af repræsentanter fra netop FCK, Københavns Kommune og DBU. Her lød det at de skulle “udforske” nye muligheder i og omkring Parken.
Det fortalte de 3 parter i en fælles meddelse. (Det kan du læse her.) Men der er ikke længere dialog. Sådan lyder det i hvertfald på København Kommunes presseafdeling, som til dontt.dk skriver:

“PSE har ikke har ønsket at gå videre med projektet på nuværende tidspunkt. Københavns Kommune er indstillet på at genoptage dialogen, når PSE ønsker at gå videre med projektet igen.”

Måske den dialog snart genoptages?


De 4 scenarier

Der skal selvfølgelig investeres et stort beløb, hvis Københavns Kommune vælger at gå i gang med projektet. Men det ville være ulogisk ikke at udnytte pladsen, når københavnerne skriger på flere og opdaterede faciliteter. Pengene skal delvis findes blandt kommunale skattekroner, men det nævnes allerede nu at flere private fonde kunne være interesseret i at bidrage.


1)

I første scenarie 1 vil man bygge et idrætshus i fem niveauer. Med denne løsning, så kommer man ikke ind på området som PARKEN ejer.

Man opfører en bygning med et samlet etageareal på knap 11.000 m2, hvor hver enkelt etages areal vokser i størrelse, når man bevæger sig opad.

Parken idrætshus 1
Parken idrætshus 1
Parken idrætshus 1

2)

I scenarie nr. 2 forbinder man det nye idrætshus med Parkens tribune.  Det giver et ekstra byggefelt på 6.000 m2. Dobbelt så stort som scenarie 1.

Det gør også, at bygningens bruttoareal kan komme op på 14.000 m2 . Udvendigt vil bygningen bestå af tre tage i forskellige niveauer. De to øverste vil have indhegnede fodboldbaner.

Parken idrætshus 2
Parken idrætshus 2

3)

Det tredje scenarie kan formentlig kun lade sig gøre, hvis PARKEN bliver ombygget. Her vil de nuværende kontortårne nemlig blive erstattet med stadionhjørner og dermed kunne øge tilskuerkapaciteten. De nye hjørner på Parken vil gøre det muligt at skabe en bygning med et bruttoareal på næsten 20.000 m2

Denne løsning gør også, at man kan lave et lækkert “gade” miljø mellem Parken og idrætshuset.

Parken idrætshus 3

4)

Scenarie 4 er formentlig det mest urealistiske. Det kræver i hvertfald en omfattende renovering af hele PARKEN.

Parkens nye udseende ville give mulighed for, at idrætshuset i endnu højere grad end ved de andre forslag kan smelte sammen med Parken, så der skabes en sportsorienteret helhed. Der vil også her blive skabt sammenhæng og forbindelse mellem de forskellige niveauer ved hjælp af græs og trapper.

Parken idrætshus 4

Bliv opdateret på 5 min - hver uge!

Få dontt.dks nyhedsbrev gratis tilsendt: Du kan få vores ugentlige opdatering gratis om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København.