I dag har bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S meddelt markedet, at man undersøger muligheder for at etablere en ny selskabsstruktur.

Det kan betyde at man vælger at opdele aktiviteterne i selvstændige selskaber. Det kunne f.eks. betyde at man fik en ny investor ind i f.eks. fodbolddelen, hvis man mener der skal tilføjes ressourcer på det område.

Bestyrelsesformand i PARKEN Sport & Entertainment, Allan L. Agerholm siger i dagens PM:

“Vi skal hele tiden søge at skabe de optimale rammer for den forsatte udvikling af PARKEN Sport & Entertainment og derfor har vi nu besluttet at undersøge muligheden for at strukturere os på en ny og mere fleksibel måde, der åbner for andre muligheder, end dem, vi har i dag i den samlede koncern. En eventuel ny selskabsstruktur kan give de enkelte datterselskaber bedre mulighed for at vækste og potentielt også give mulighed for, at nye investorer på sigt kan engagere sig i de enkelte selskaber på samme måde, som det allerede er tilfældet i Lalandia i Søndervig.”

Allan Agerholm FCK

Bestyrelsesformand i PARKEN Sport & Entertainment, Allan L. Agerholm

PARKEN fortæller videre at: 

Aktiviteterne i Lalandia i Rødby og Lalandia i Billund planlægges således udskilt i separate driftsselskaber og ejendomsselskaber, ligesom henholdsvis fodboldaktiviteterne i F.C. København på den ene side og stadion og kontorejendomme på den anden side planlægges udskilt i to separate datterselskaber. Det er ikke forventningen, at der vil ske ændringer i forhold til Lalandia i Søndervig.

Allan L. Agerholm:

“Vi har i dag en række meget stærke og attraktive selskaber i PARKEN Sport & Entertainment, men vi mener også, at potentialet i dem er endnu større. Vi ønsker kontinuerligt at styrke alle forretningssegmenter yderligere, hvilket en ny selskabsstruktur kan medvirke til at øge mulighederne for. Samtidig får vi en større transparens i de enkelte enheder og nye handlemuligheder mere uafhængigt af hinanden i forhold til den fortsatte udvikling af den samlede koncern”. 

Det er udgangspunktet for undersøgelserne, at en eventuel ny selskabsstruktur skal gennemføres med virkning pr. 1. januar 2022.


Har du læst?

Tæt på PARKENs nye topboss. Lær Allan Agerholm at kende her.


Creators

Tilmeld vores nyhedsbrev gratis her.