Den sekssporede motortrafikvej på Bispeengbuen, der går mellem Nørrebro og Frederiksberg, har været genstand for heftig debat i mange år. Der er mange meninger og ideer til området, hvor mange københavnere bor, men ligeså mange bruger som trafikalt knudepunkt hver dag.

Nu har Frederiksberg og Københavns kommune omsider præsenteret de første foreløbige skitser til en hel eller delvis nedrivning af statens trafikerede vej, der byder på et mere grønt og rekreativt område, samt en åbning af Ladegårdsåen.

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune arbejder med udgangspunkt i tre forskellige scenarier, hvoraf de to første idéoplæg er en total nedrivning med etablering af grønne byrum med eller uden bebyggelse oven på en tunnel.

I det tredje scenarie er visionen en delvis nedrivning, hvor den sydlige af de to brobuer rives ned for at skabe rum til en grøn engpark. I alle scenarierne åbnes Ladegårdsåen, der lige nu løber under jorden.

Den 30. maj vil de politiske udvalg på Frederiksberg og i København træffe beslutning om, hvilket scenarie man vil arbejde videre med.


Se forslagene her

Her følger de tre “visionsskitser”, Københavns og Frederiksberg kommuner har sendt til os. De to øverste er de mest vidtgående.

I den øverste tænkes hele buen fjernet, trafikken lagt i tunnel, og hele det blottede område omdannes til grønt areal.  Herefter følger skitsen,  hvor der stadig regnes med at fjerne hele buen, mens der ud over grønt område også regnes med boligbyggeri.

Den sidste model er lidt mindre ambitiøs. Her er halvdelen af Bispeengbuen bevaret og hvor der stadig bliver plads til et grønt areal.


Det siger politikerne

Overborgmester i Københavns Kommune, Sophie Hæstorp Andersen (S):

”Bispeengbuen tårner sig op som et minde fra en tid, hvor man prioriterede biler over mennesker i udviklingen af byen. Vi skal trække København i den stik modsatte retning, så vi får skabt plads til mennesker, byliv og grønt i vores gader. Skitserne for omdannelsen af Bispeengbuen er spændende bud på, hvordan vi kan omdanne den store trafikåre til et meget mere indbydende sted, hvor folk også har lyst til at opholde sig. Jeg ser derfor frem til at følge arbejdet i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune – og håber, at staten vil være med.”

Frederiksberg Kommunes borgmester, Michael Vindfeldt (S):

”Bispeengbuen er en af de største fejltagelser i hovedstadens byplanlægning – hvis ikke den største. Dens resterende levetid er ti år, og det er kort tid set i et byudviklingsperspektiv. Derfor er det eneste rigtige at gøre nu at se på alternativer til at renovere den og at drøfte de økonomiske konsekvenser.  Frederiksberg og København er allerede i gang, og vi opfordrer igen og igen staten, der jo ejer vejen, til at komme mere ind i kampen, så vi kan få en ansvarlig og konstruktiv dialog om mulighederne.”


Tilmeld gratis

Få dontt.dks nyhedsbrev gratis tilsendt: Du kan få vores ugentlige opdatering gratis om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København. Tilmeld her

Dontt.dk er opkaldt efter ordsproget “dagens dontt.”

Det er et gammelt dansk udtryk, som betyder “at man havde en opgave som skulle løses / gøres”.
Dontt udtales “don-tt” på klingende rigsdansk.