Coronakrisens konsekvenser er enorme, og selvom fodbolden pt. ikke fylder meget, så savner en masse københavnere naturligvis nyt fra deres favoritklub.

F.C. København har lavet en podcast, hvor de blandt andet ringer til Viktor Fischer, som er meget bevidst om den hårde tid, der har ramt os alle.

Københavns nummer 7 siger blandt andet:
“Som fodboldspillere er vi vant til at have meget fritid, men der er forskel på at have fritid og på at have frihed. Og der er ikke meget frihed lige nu, men der er helt afsindigt meget fritid.”

“Det handler nu om, hvordan man omgås med ikke at have den her frihed, man normalt har, men nu hele tiden skal kigge over skulderen for at se, om man står i nærheden af folk. Og det med at give folk hånden, altså i Danmark, der giver man sgu hinanden hånden, eller man giver en krammer. Det er en god måde lige at markere på, at man ser hinanden eller føler hinanden, og det kan vi altså ikke lige for tiden.”

“Man savner lidt nærvær i sin hverdag. Det tror jeg smerter lidt, at vi skal til at vænne os til, at sådan bliver det i en kortere eller længere periode. Så der bliver en ekstra krammer til kæresten i de tider her.”

Viktor Fischer fortsætter med at fortælle om, at der er noget der er vigtigere end fodbold i FCK.DK interviewet.

Fodbold er ikke vigtigt lige nu!

Viktor Fischer: Tænker især på vores udenlandske spillere
“Men jeg tænker især på vores udenlandske spillere, som godt kunne have brug for at se deres familie, og vi har forældre til børn, som ikke er i Danmark, og som ikke kan komme i kontakt med deres børn fysisk.”

“Det gør mig ret ondt i den her tid, og jeg ville virkelig ønske, at de kunne se deres familie. De havde også meget at se til i Tyrkiet i forhold til, hvad der egentlig er vigtigere end fodbold lige på det tidspunkt.”

Fodbold er ikke vigtigt lige nu
“Fodbold har jo en kæmpe berettigelse, når samfundet det kører og folk skal have deres underholdning, men i sådan en situation her er fodbold bare overhovedet ikke vigtigt.”

“Det sætter tingene i perspektiv, men når den her situation forhåbentlig snart driver over, og med så få sårede og døde som muligt, så er vi klar til at spille fodbold igen, og så er folk også klar til at komme og se på. Men det må vi se til den tid.”

Delårsrapporten for 1. kvartal 2020 vil blive offentliggjort d. 14 maj 2020.2020 FORVENTNINGER?

Den store COVID-19 krise gør også, at det er næsten umuligt at spå om regnskabet for 2020.

Parken Sport & Entertainment fortæller:

Som følge af den fortsatte effekt, som COVID-19 pandemien har på koncernens aktiviteter sammenholdt med den generelle økonomiske usikkerhed, vil de finansielle resultater for PARKEN Sport & Entertainment A/S i 2020 blive negativt påvirket. Dette også uanset de tiltag, der indtil videre er taget for af afbøde effekterne af COVID-19.

PARKEN Sport & Entertainment A/S’ segmenter udviklede sig i de første måneder af 2020 positivt og resultatet for januar og februar 2020 var bedre end forventet for disse måneder.

Henset til den usikkerhed, der fortsat er forbundet med, hvornår koncernen kan genoptage sine aktiviteter i sædvanligt omfang, er PARKEN Sport & Entertainment ikke på nuværende tidspunkt i stand til at vurdere, hvor stor effekten af de nuværende nedlukningstiltag vil blive på koncernens resultat for 2020.

På denne baggrund har PARKEN Sport & Entertainment A/S besluttet indtil videre at suspendere forventningerne til koncernens resultat for 2020. De hidtidige forventninger, der blev udmeldt i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2019, var en omsætning på 900 til 950 mio. kr. og et resultat før skat på 0 til 20 mio. kr.

PARKEN Sport & Entertainment A/S’ forventninger til 2020 vil blive opdateret, så snart det er muligt at vurdere den resultatmæssige påvirkning af COVID-19.

Delårsrapporten for 1. kvartal 2020 vil blive offentliggjort den 14. maj 2020.