Datatilsynene i både Østrig og Frankrig har nu bekræftet, at Google Analytics er ulovligt at bruge.
En tydelig afgørelse – men der stopper den tydelighed nok også! Grunden til at de har forbudt det, handler om personoplysninger. Vi gengiver her – og spring det endelig over, hvis det bliver for “EU”-agtigt og hop i stedet til næste afsnit, hvor danske eksperter melder om bål og brand. 


“Det østrigske datatilsyn fandt i sagen, at personoplysninger om klager blev overført til Google LLC i USA, og at overførslen fandt sted på baggrund af EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser (2010/87/EU). Tilsynet vurderede herunder – på baggrund af EU-Domstolens praksis i Schrems II-sagen – at overførslen var i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 44, idet virksomheden ikke havde sikret et beskyttelsesniveau for de overførte oplysninger, der i det væsentlige svarer til beskyttelsesniveauet i EU.

Det østrigske datatilsyn fandt, at de supplerende foranstaltninger, som var blevet implementeret i tillæg til standardkontraktbestemmelserne, ikke var effektive. Det skyldes, at foranstaltningerne ikke forhindrede mulighederne for overvågning af og adgang til de overførte oplysninger fra amerikanske retshåndhævende myndigheder.

På den baggrund fandt det østrigske datatilsyn, at den østrigske virksomhed ikke kunne benytte Google Analytics-værktøjet under de foreliggende omstændigheder.”"Ligesom Frankrig og Østrig er Danmark underlagt de samme regler: GDPR."

I Danmark vil Datatilsynet nærlæse afgørelsen og – på baggrund af flere kommende afgørelser fra andre lande – komme med nærmere vejledning herom til danske virksomheder og myndigheder.
Men det ser sort ud for brugen af Google Analytics i Danmark. Sådan lyder vurderingen fra flere eksperter til tech-mediet Version2.

“Sådan som den ligger nu fra det franske tilsyn, så må man bare sige, så kan man ikke lovligt bruge Google Analytics på nuværende tidspunkt,” lyder det fra Martin Hjørlund Nielsen, direktør og advokat hos advokatfirmaet DLA Piper.

Ligesom Frankrig og Østrig er Danmark underlagt de samme regler: GDPR.

Ayo Næsborg-Andersen – lektor i persondataret og menneskerettigheder ved Syddansk Universitet – giver dette råd:
“Jeg siger ikke, man skal stoppe brugen i dag. Men det ville være rettidig omhu, hvis man nu begynder at overveje, hvad der er af andre muligheder. For der er ret stor sandsynlighed for, at man kommer til at skulle skifte til noget andet.”

Halfdan Timm: Jeg frygter det ikke!

Halfdan Timm, Partner i Obsidian Digital, er knap så dramatisk. Obsidian sidder med 100+ kunder på tværs af digitale platforme, og har om nogen fingeren på pulsen med disse emner.
dontt.dk vendte kort problematiken med ham.

Halfdan, tror du, at det bliver ulovligt i Danmark? 

“Jeg har svært ved at forestille mig, at vi skulle nå dertil.

Nu har Østrig truffet en afgørelse, som Google vil anke. I den mellemliggende periode vil Google sandsynligvis finde en løsning for, at Google Analytics kan operere i overensstemmelse med europæisk lov.

Google har ikke interesse i at afgive deres faktiske monopol på webstatistik. Det er en begrænset indtjening, men det låser folk inde i Googles økosystem fra starten af, og Google Analytics er et værktøj, der effektivt viser værdien af Google Ads. Google vil aldrig tillade, at det ultimativt ikke kan bruges.”

Er det noget, du frygter på dine kunders vegne? 

“Jeg frygter det ikke på den korte bane.

Lige nu er det først og fremmest Googles hovedpine, og jeg er sikker på, at de lægger mange ressourcer i at finde den bedste løsning.

Det er dog også et værktøj som tæt på alle vores kunder bruger. Nogle bruger også supplerende værktøjer som fx Adobe Analytics eller Simple Analytics. Det sidste er særligt interessant, da Datatilsynet for nyligt har sagt, at det ikke kræver tilladelse fra brugeren at indsætte cookies til førsteparts statistik. Google Analytics er ikke førstepart, da Google som udgangspunkt ejer dataen, men det er fx Simple Analytics, og det er derfor et godt supplement (men ikke alternativ) til Simple Analytics.”

Hvilke alternativer er der “her og nu” ? 

“Jeg anbefaler at kigge på privacy-venlige løsninger som fx Simple Analytics. Der findes også flere andre i samme stil. De udmærker sig ved ikke at kræve consent fra brugeren. Men de er heller ikke lige så udbyggede som Google Analytics.”


Join the club!

Få dontt.dks nyhedsbrev gratis tilsendt: Du kan få vores ugentlige opdatering gratis om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København. Tilmeld her.

Dontt.dk er opkaldt efter ordsproget “dagens dontt.”

Det er et gammelt dansk udtryk, som betyder “at man havde en opgave som skulle løses / gøres”.
Dontt udtales “don-tt” på klingende rigsdansk.