Når de 16-24-årige danskere skal have deres nyheder, så sker det primært gennem deres egne bobler fra sociale medier.

Det viser en opgørelse af danskernes kulturvaner, som er lavet af Danmarks Statistik.

Den fortæller videre, at i den lidt ældre kategori, nemlig blandt de 25-30-årige, er det mindre end 50 procent, der primært får deres nyheder fra sociale medier.

Tv-nyheder er det dominerende blandt danskere på 65 år og opefter, hvor 93 procent af nyhedsforbruget kommer fra tv, mens 53 procent primært får nyheder fra aviser.

I det hele taget er tv-mediet så langtfra døende. I hvert fald er det tre ud af fire over 15 år, der dagligt ser tv-nyheder. Blandt de 16-24-årige får 50 procent nyheder ad den vej, og andelen er omtrent lige så høj blandt de 25-30-årige.

Efter tv-nyhederne er det nyhedsapps, der er det mest gængse nyhedsmedie, idet halvdelen af danskerne benytter sig af dem.

Her får du 3 “TAKES” fra rapporten:

Generationskløft i borgeres primære nyhedsmedier

Borgeres nyhedsmediebrug var forskelligt fra generation til generation. Der var størst forskel på de 16-34-årige og 65+ åriges nyhedsbrug. De 65+ åriges primære nyhedsmedie var de traditionelle i form af tv og trykt avis med hhv. 93 pct. og 53 pct., mens sociale medier var mindst udbredt i aldersgruppen med 17 pct. Omvendt var de 16-34-åriges primære nyhedsmedier sociale medier (57 pct.) og nyhedshjemmesider eller -apps (57 pct.).

Det mindst udbredte nyhedsmedie blandt de 16-34-årige var trykt avis, med 10 pct. En andel, som var fem gange så høj blandt dem over 65 år. De to mest udbredte medier blandt 35-64-årige var tv og nyhedshjemmesider eller -apps med hhv. 78 pct. og 77 pct. Ligesom den yngste gruppe var den trykte avis det mindst anvendte nyhedsmedie blandt de 35-64-årige, som kun hver femte benyttede. Alle generationer lyttede til nyheder via radio eller podcast. Årsagen til, at det næsten er den samme andel brugere af podcast og radio som nyhedsmedie i de forskellige aldersgrupper, kan forklares ved, at et mere traditionelt format som radio er slået sammen med et nyere format som podcast i undersøgelsen.

Tv er det mest populære nyhedsmedie, mens trykte aviser er på vej ud

På landsplan er det tre ud af fire borgere over 15 år, der så nyheder på tv. Det gør tv til det mest udbredte medie til nyhedsformidling i befolkningen. Det næstmest udbredte medie er nyhedshjemmesider eller -apps, som halvdelen af borgerne brugte. 42 pct. lyttede til radio og podcasts, der er det tredje mest anvendte nyhedsmedie. Sociale medier var også blevet en anvendt platform for nyheder især blandt den yngre del af befolkningen. På landsplan fik 36 pct. adgang til nyheder på fx Facebook, Twitter eller YouTube.

I Danmark læste hver fjerde nyheder i en trykt avis eller et dagblad. Andelen, der læser papiraviser, har været støt faldende siden den første kulturvaneundersøgelse i 1964, hvor 93 pct. af befolkningen fik deres nyheder fra en trykt avis.

Gratis aviser og nyhedsartikler er mere populære end abonnementer

Personer, som benyttede nyhedshjemmesider eller -apps eller trykt avis og dagblad blev spurgt til adgang via gratistjenester eller abonnement. Abonnement på netavis og trykt avis blev brugt af 23 pct. af befolkningen. Det var især de ældre, der trækker gennemsnittet op. Der var hhv. 43 pct. og 50 pct. af de 65-74-årige og 75+ årige, som abonnerede på trykt avis eller netavis. Til sammenligning var det kun 10 pct. af de 16-44-årige, der abonnerede på en fysisk avis eller netavis. Mens 23 pct. betalte abonnement, brugte to gange så mange (48 pct.) gratis aviser eller gratis nyhedsartikler online, når de skulle følge nyhedsstrømmen i ind- og udland. Flest 25-44-årige benyttede sig af gratis nyhedsindhold, med 57 pct.


Tilmeld dig vores ugentlig opdatering om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København. Tilmeld her.