Efter års uenighed er der nu et smalt flertal for det projekt, der skal afløse Den Franske Skole på Værnedamsvej. Antallet af kvadratmeter er reduceret yderligere, og der bliver plads til færre biler i p-kælderen. Nogle frygter stadig for vejens skæbne.

Artiklen er bragt i samarbejde med Berlingske og skrevet af Katrine Irminger Sonne.

Du kan lidt længere nede i denne artikel få gratis adgang til berlingske.dk i en hel måned.

Efter flere års kamp er der nu flertal for det projekt, som skal afløse Den Franske Skole på Værnedamsvej, når den flytter til Rolighedsvej for at få mere plads.

De oprindelige bygninger skal renoveres, og der skal tilbygges cirka 775 kvadratmeter for at få plads til et hotel med 60 værelser. Det kommer til at ligge ud mod Værnedamsvej, mens der skal være lejligheder i eksisterende bygninger inde i gården. Samtidig skal der etableres en p-kælder i en etage.

På det seneste møde i By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune var der flertal for den ændring af lokalplanen, som er nødvendig for at komme videre med projektet.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten stemte imod, mens Venstre og De Konservative stemte for. De to partier kunne netop samle et flertal.

»Det kunne ikke være landet meget bedre. Der er sket flere ændringer, siden det seneste forslag. For eksempel har vi taget endnu en bygning ud af regnestykket,« siger Nikolaj Bøgh, medlem af kommunalbestyrelsen for De Konservative i Frederiksberg Kommune.

Flere forslag vraget

Antallet af kvadratmeter har netop været et af de store stridspunkter, siden den amerikanske investor Angelo Gordon for tre år siden erhvervede sig området i et såkaldt betinget salg.

Det forudsætter, at lokalplanen for området bliver ændret, blandt andet for at der kan bygges flere kvadratmeter inde i på arealet, som ligger mellem Frederiksberg Allé og Værnedamsvej.

I 2018 fremlagde selskabet et såkaldt visionsoplæg for området. Her var lagt op til, at der både skulle ligge boliger, cafeer, små butikker, værksteder, gallerier, småerhverv og et mindre byhotel. Der skulle også tilføjes kvadratmeter i højden. Det forslag blev forkastet af en enig kommunalbestyrelse.

Siden er der blevet arbejdet på en anden model, og i sommer blev endnu et projekt sendt i høring. I forslaget lå, at der skulle bygges et byhotel og en underjordisk parkeringskælder i tre etager. Der var desuden planer om at opføre flere byhuse inde i gården.

I høringsfasen kom der flere end 500 svar og indsigelser, og på et møde i sidste måned blev et revideret forslag lagt på bordet. Nu havde man blandt andet fjernet byhusene og skåret p-kælderen to etager ned. Heller ikke det forslag blev vedtaget.

Fra lukket skolegård

Der skulle blandt andet fjernes yderligere en bygning, før forslaget gik igennem. Oprindelig var det planen at rive en bygning fra 1970erne ned og erstatte den med en lidt mindre, men den er nu ude af ligningen.

»I det oprindelige forslag var der tale om cirka 5.000 kvadratmeter ekstra. Nu er det alene bagbygningen til forhuset ud mod Værnedamsvej, som bliver større, så der kan være plads til et hotel. Det er en kæmpe reduktion,« siger Nikolaj Bøgh, som mener, det er positivt, at gården bliver åben dele af døgnet, så man kan gå igennem fra Værnedamsvej til Sankt Thomas Plads.

»Vi går fra en lukket og aflåst skolegård, der er dækket med asfalt, til et delvist åbent miljø, som bliver grønt. Vi får renoveret de gamle, historiske skolebygninger, og de bliver renset for de her nyere tilføjelser, som ligner noget rod. Det får vi ryddet op i og gjort anvendeligt for frederiksbergborgerne,« siger Nikolaj Bøgh, som tror, den store bevågenhed om projektet kommer til at betyde noget for processen.

»Politisk vil vi nok være noget mere interesseret i planlægningen af det her byggeri – det er normalt noget, forvaltningen alene tager sig af sammen med bygherren. Men her, hvor der har været så meget fokus på det, vil vi nok efterspørge flere planer og information undervejs,« tilføjer han.

Smalt flertal

Som beskrevet blev lokalplanen vedtaget med et lille flertal. Rådmand for Socialdemokratiet og viceborgmester i Frederiksberg Kommune, Michael Vindfeldt, har tidligere givet udtryk for sin store skepsis, og hans parti vendte også tommelfingeren ned, da der skulle stemmes forleden.

»Jeg er skuffet og vred over, at et snævert flertal på et mandat (Venstre og De Konservative, red.) stemmer planer igennem – og så tæt på et kommunalvalg. Det virker næsten, som om det partout skal igennem nu, hvor flertallet for kapitalfondens projekt er der,« skriver Michael Vindfeldt i et e-mailsvar.

Her i avisen udtalte han for nylig, at han mener, man burde have undersøgt, hvordan man kunne optimere skolen og få Den Franske Skole til at blive – eller have renoveret lokalerne og ladet en anden skole rykke ind.

Han frygter i det hele taget, at projektet vil gå ud over det særegne miljø på Værnedamsvej.

»Man har vedtaget projektet uden garantier for, hvordan byggeriet vil påvirke Værnedamsvej. Socialdemokratiet har rejst denne bekymring, men vi fik at vide, at det var ikke rette tid og rette sted,« skriver han og tilføjer:

»Problemet er bare, at når først den amerikanske kapitalfond har lokalplanen, så har vi som kommune meget svært ved for eksempel at stille meget hårde krav til, at man ikke smadrer Værnedamsvej i byggefasen. Jeg frygter, at borgerne om ti år kigger tilbage og tænker om Venstre og Konservative: Hvorfor passede de ikke bedre på Værnedamsvej, mens tid var?«

Her er gyden, som går fra Værnedamsvej. Der vil efter planen være åbent i dagtimerne.

Foto: Frederiksberg Kommune.

Færre p-pladser

Et af de punkter, der for alvor har været til debat, er parkeringskælderen.

I starten var der lagt op til, at den skulle være i tre etager. Det er nu skåret ned til en etage. I det seneste forslag er kælderen skrumpet yderligere, så der er plads til 24 biler mod godt 40 i den plan, som blev behandlet på et møde i marts.

Det handler blandt andet om parkeringsnormen. Som det ser ud i dag, skal der følge en parkeringsplads med til en nybygget bolig på Frederiksberg, men kommunen arbejder på at sætte normen ned – et forslag, som er i høring.

Bliver det vedtaget, har bygherre mulighed for at søge om dispensation til at opføre boliger, uden at der nødvendigvis følger en p-plads med, og det regner man med vil ske.

En visualisering af gården, hvor Den Fransk Skole holder til i dag.

Foto: Visualisering: SquareMeter/Frederiksberg Kommune.

Havde gerne undværet p-kælder

Stod det til Radikale Venstre, var parkeringskælderen helt blevet droppet. Den er en af grundene til, at partiet stemte nej til planerne, fortæller Lone Loklindt.

»Vi havde gerne set en aftale om delebiler, så vi helt kunne undvære en parkeringskælder,« siger Lone Loklindt, som ellers mener, at projektet er blevet forbedret.

»Det er blevet meget bedre, i takt med at det er blevet grønnere og reduceret i omfang – ikke mindst takket være de aktive beboere i området. Nu vil vi kæmpe for, at byggeprocessen kommer til at genere Værnedamsvej så lidt som muligt. Det er meget vigtigt for os, at handelsmiljøet på Værnedamsvej ikke bliver påvirket,« siger Lone Loklindt, der ikke mener, man kunne have fået skolen til at blive ved at opgradere bygningerne.

»Skolen har ønsket at flytte i mange år på grund af pladsmangel, og fordi undervisningslokalerne ikke er tidssvarende. Det er at stikke folk blår i øjnene at sige, at Den Franske Skole kunne være blevet, og at alt skulle blive som i gamle dage. Det er ikke muligt, og derfor er det vigtigt for os, at gårdmiljøet fremover bliver en byhave, som er tilgængelig for de lokale i området,« siger hun.

En rigtig god løsning

Formand for By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Jan E. Jørgensen (V) godt tilfreds med, at der nu er flertal for en lokalplan, som gør projektet muligt.

Han giver blandt andet de lokale beboere, der under navnet Bæredygtigt Frederiksberg har kæmpet imod de hidtidige planer, en del af æren for, at projektet er blevet en hel del mindre hen ad vejen.

»Jeg synes, det er en rigtig god løsning. Jeg synes også, Bæredygtigt Frederiksberg skal klappe sig selv på skulderen, for det er i høj grad deres fortjeneste, at resultatet ser ud, som det gør. Nu synes jeg så på den anden side også, man må anerkende, at vi har lyttet. Det er et meget reduceret projekt i forhold til det første, der blev sendt i høring i sin tid,« siger Jan E. Jørgensen og understreger, at det kommer til at reducere byggefasen, nu parkeringskælderen efter al sandsynlighed bliver mindre.

»Det er jo de nye, reducerede parkeringskrav, vi foruddiskonterer. Det betyder, at det bliver en lille parkeringskælder, der kan færdigbygges på bare fire måneder. Men helt at lade være med at lave parkeringskælder, det synes jeg ville være uforsvarligt i et område af byen, hvor der er et ekstremt stort pres på parkeringspladserne.«

Den nye lokalplan skal også vedtages i kommunalbestyrelsen senere på måneden, men da der er samme fordeling af stemmer, kommer det ikke til at rykke noget, påpeger Jan E. Jørgensen.