I stedet for en total nedrivning stiler Nordisk Film mod modernisering og eventuelt en delvis nedrivning af Palads midt i København. »Vi ønsker at bygge biografer i verdensklasse, og det bliver ikke billigt,« siger direktør.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Berlingske og skrevet af Henrik Dannemand. Billederne er taget af Søren Bidstrup.

Du kan lidt længere nede i denne artikel få gratis adgang til berlingske.dk i en hel måned.


Palads

Direktøren for Nordisk Film Biografer, Asger Flygare Bech-Thomsen


De seneste fem år har der været en hektisk debat om, hvad der skal ske med det grandiose og kulørte Palads Teatret på Axeltorv ved Vesterport Station midt i København.

Ejeren af Palads, Nordisk Film Biografer, som har 17 biografsale i bygningen, har i en årrække ønsket nye og mere moderne biografer i den godt 100 år gamle bygning.

For to år siden præsenterede Nordisk Film et nyt projekt tegnet af den allestedsnærværende Bjarke Ingels Group (BIG). Det indebar, at man rev Palads ned og i stedet byggede et nyt og op til 18-etager højt bygningskompleks på grunden.

Forslaget mødte både folkelig, faglig og politisk modstand, og nu har Nordisk Film Biografer rebet sejlene og lægger i stedet op til modernisering og udvikling af Palads, der ligger på en af hovedstadens centrale grunde tæt ved Hovedbanegården, Tivoli og Rådhuspladsen. Det kan betyde en delvis nedrivning eller en fuld bevarelse af bygningen.

»Vi har kunnet mærke, at der ikke var appetit på BIG projektet. Mange reagerede meget stærkt på det, og det gjorde os klar over, at der er mange, som gerne ville have indflydelse på, hvad der skal ske på Palads-grunden. Vi har lyttet til kritikken og lukket BIG-projektet, og så starter vi derfra,« siger Asger Flygare Bech-Thomsen, direktør for Nordisk Film Biografer.

I denne uge indleverer Nordisk Film en ansøgning til Københavns Kommune, hvor man beder om, at der sættes gang i udviklingen af en ny lokalplan for området. Virksomheden har engageret COBE Arkitekter, som skal være med til at udvikle en plan for grunden og bygningen.

Nordisk Film Biografer lægger nu op til en modernisering og udvikling af den prægnante bygning, som er det tætteste, man arkitektonisk kommer på en pastelfarvet konditorkage i København, og dermed har man opgivet en fuldstændig nedrivning.

Asger Flygare Bech-Thomsen vil ikke sige, hvad det nye projekt konkret skal indeholde, udover at det skal resultere i nye biografsale med bedre lyd, sæder og lærred, hvilket betyder sale med højere loftshøjde og bedre lydisolering, så man ikke kan høre togene på Vesterport.

»Først kommer der en inddragelsesproces med borgermøder for alle dem, som har noget at sige om det her, og så kommer der en politisk proces, sådan som det sker med alle lokalplanprojekter,« siger han.

Palads København

BIGs projekt på Palads grunden ved Vesterport Station. Nu har ejeren, Nordisk Film Biografer, besluttet at droppe projektet. I stedet satser man på et projekt, hvor den gamle biograf bevares helt eller delvist.

Det store banegravsprojekt

Moderniseringer og byggeplaner på den centralt beliggende grund og den nybarokke bygning, der i 1989 blev malet i hidsige farver udtænkt af billedkunstneren Poul Gernes (1925-1996), har de seneste år givet anledning til heftig debat.

I 2017 foreslog et konsortium, at Palads blev revet ned, og at man overdækkede banegraven ved naboen Vesterport Station og opførte et gigantisk moderne højhusbyggeri. Det udløste et ramaskrig. Der blev iværksat en underskriftsindsamling mod projektet, som heller ikke kunne samle politisk opbakning.

I 2020 præsenterede Nordisk Film Biografer BIGs projekt, som var langt mindre. Det omfattede også nedrivning af Palads, men ikke overdækning af banegraven, og selv om der var tale om et højhusbyggeri, var det langt mindre end det foregående projekt.

Nu starter man så helt forfra og ønsker en mindre radikal løsning. Bygningen skal helt eller delvis blive stående, og nu lægger Nordisk Film Biografer op til en åben debat, inden bygherre og arkitekter har lagt deres ønsker frem.

Asger Flygare Bech-Thomsen siger, at en løsning kunne være at grave ud under bygningen og etablere underjordiske biografsale og så udnytte bygningen til for eksempel café og restaurant samt kontorer, som alt sammen kan være med til at skabe liv på Axeltorv.

Hvorfor er det så svært at bygge på lige netop Palads-grunden?

»Det er et godt spørgsmål. En politiker på Københavns Rådhus sagde til mig, at alle vil have udvikling, men ingen vil have forandring. Det forstår man jo på sin vis godt, for forandring er en ukendt størrelse. Det er tydeligt, at Palads Teatret betyder meget for mange mennesker, og det betyder også meget for os – Nordisk Film har ejet bygningen siden 1929. Vi må nu træde et skridt tilbage og prøve at få flere mennesker med i processen.«

Hvad betyder det for finansieringen, at I må opgive et nyt stort byggeprojekt, hvor I ville kunne udleje lokaler?

»Der er stadig en økonomisk realitet i det her. Det, som motiverer os til at gøre noget, er, at vores gæster efterspørger bedre biografer. Vi undersøger løbende vores gæsters tilfredshed med kvaliteten af sal, sæder og lyd, og i Palads afviger svarene væsentlig fra tilsvarende undersøgelser i vores 22 andre biografer. Gæsterne ønsker bedre sale, sæder og lyd.«

Men er det ikke en bet for jer, at I ikke kan bygge et stort ejendomsudviklingsprojekt?

»Jo, men der er en økonomisk realitet i det her, som skal kunne hænge sammen. Vi vil gerne være med til at skabe mere liv på Axeltorv. Torvet ligger fuldstændig dødt hen, indtil der begynder at ske noget i Palads først på aftenen. Så det vil være fint, at der rykker nogle flere aktiviteter ind i bygningen. Vi ønsker at bygge biografer i verdensklasse, og det bliver ikke billigt. Det er det, vi fokuserer på, men det skal hænge sammen, og der skal være noget, som er med til at finansiere det.«

Vil udvide både ned og op

I taler om en udvikling og en modernisering af bygningen. Indebærer det nye aktiviteter i huset?

»Det vigtigste er, at vi får en biograf, som lever op til vores gæsters forventninger. Vi skal have biografsale med højere til loftet, så vi kan få større lærred, bedre lyd og sæder med bedre udsyn. Hvis vi fortsat skal have plads til de 17 sale, er vi nødt til at at gå noget ned i jorden og udvide i højden. Så det vil være økonomisk vigtigt for os at gøre det på en måde, så vi også får noget ud af resten af bygningen.

Hvad vil I putte ind i de ekstra kvadratmeter?

»Det har vi ikke nogen forestillinger om på nuværende tidspunkt. Nu starter vi forfra og vil høre, hvad folk ønsker. Vi starter med en række borgermøder, og i denne uge ansøger vi hos Københavns Kommune om, at der sættes gang i udvikling af en lokalplan. Banegrav-projektet i 2017 udløste et ramaskrig fra borgerne, og der var stærke reaktioner på BIG-projektet. Det forsøger vi at tage bestik af denne gang, og nu vil vi først lytte til, hvilke ønsker der er til bygningen og området.«

Føler I det som et tilbagetog?

»Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi har været her i byen i rigtig mange år, og vi er vant til at finde kompromisser. Man kan ikke drive og udvikle et biografnetværk af vores størrelse uden at kunne indgå kompromisser, så alle, inklusiv Nordisk Film Biografer, kan se sig selv i det,«  siger Asger Flygare Bech-Thomsen.

Mens salget af biografbilletter på landsplan fra 1989 til 2019, året inden corona, gik frem med 30 procent, er det i den samme periode gået den modsatte vej for Palads. Billetsalget er faldet fra 1,5 million til knap en halv million.

Asger Flygare Bech-Thomsen regner med, at det vil tage et par år at udvikle en lokalplan, og at projektet kan stå færdigt i 2027-2028.

Hverken overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) eller teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) ønsker på nuværende tidspunkt at kommentere planerne.