Det danske brand Les Deux afholder hvert halve år store salgsmøder i København for alle deres agenter i hele verden. Pga. coronavirussen har alt været anderledes i år. Derfor foregik det store møde udelukkende digitalt, hvor Les Deux viste den kommende kollektion frem med alt, hvad det indebærer.

Vi tog en snak med Les Deux’ kreative direktør, Mathias Jensen om set-up, fordele og ulemper ved denne form.

Mathias, For første gang nogensinde afholdt i et 100% online kick-off møde for jeres salgsrepræsentanter i hele verden. Hvordan var reaktionen, da I første gang fortalte dem om det?

“Reaktionerne var overvejende positive, da der var en stærk kollektiv forståelse for situationen. Der var selvfølgelig bekymringer for de begrænsninger som kan følge med et sådant setup, men vores samarbejdspartnere var grundlæggende spændte.”

Kan du kort beskrive jeres digitale set-up? 

“Vi vurderede ret hurtigt, at den pressede situation, vi alle var endt i som resultat af Covid-19, kunne bruges som springbræt til noget konstruktivt. Vi betragtede det som en udfordring, og besluttede os for at skabe så stærk en platform for vores kommende forårskollektion, som vi overhovedet kunne.

Normalt inviterer vi vores samarbejdspartnere til Danmark, og introducerer dem til den nye kollektioner over en hel dag, som vi sædvanligvis afslutter med mad og et par drinks på et fint sted i byen. For at skabe samme muligheder for introduktion, produktgennemgang og venskabeligt samvær, gik vi i gang med at udstykke en plan der skulle komme så tæt på den traditionelle Les Deux facon som muligt.

Vores setup bestod af en livetransmission fra 3 forskellige kameravinkler, som dynamisk bevægede sig mellem mig, produkterne, samt detaljegennemgang. Dertil havde vi filmet en lang række interview og kategorifilm, som kunne fremvise produkterne i bevægelse i lette, elegante omgivelser samt skabe små filmiske ”pauser” fra min konstante talestrøm. Under hele transmissionen kunne vores partnere så stille spørgsmål i realtid, og var samtidig blevet trakteret en lille kurv med italienske specialiteter.” (grundet kollektionens italienske referenceramme).

"Vores setup bestod af en livetransmission fra 3 forskellige kameravinkler, som dynamisk bevægede sig mellem mig, produkterne, samt detaljegennemgang."

Hvordan blev det så modtaget? 

“Det blevet modtaget overvældende godt. Det hele gik glidende, og vores partnere var med fra start til slut. Vi fik skabt en forståelse for kollektionens rammer, såvel som produktet, og fik samtidigt kommunikeret at vi havde overblik og ikke var slået ud. Vi fremstod professionelt og med overskud.”

Hvilke fordele ser du ved sådan et møde?

“På trods af de mange begrænsninger ved et digitalt møde, måtte vi hurtigt erkende at der også var en del fordele. Fra et bæredygtigt perspektiv er den digitale løsning jo klart at foretrække. Vi arbejder sammenlagt med 20 forskellige markeder, som til hvert møde sender folk til København med fly. Her har formået at spare miljøet for en enorm mængde udledning – en udvikling vi jo støtter enormt meget op om.

Derudover har vi også erfaret en højere effektivitet, når vi kan holde vores partnere i lidt kortere snor. Vi var igennem hele mødet efter 3 timer, og forløbet havde kørt flydende og uden afbrydelser. Vi formåede at holde opmærksomheden og gejsten høj, på trods af de manglende sociale omstændigheder.”

Hvad manglede der?

“Den største begrænsning ved vores digitale løsning, har i høj grad været det manglende sociale aspekt. Les Deux har altid handlet om den nære sociale relation, kammeratskabet, og villigheden til at kæmpe for hinanden – fordi vi alle kender hinanden, og elsker at drive forretning sammen. Når man sidder i 20 forskellige lande, så mister man lidt den nærhed, som vores salgsmøder altid har båret præg af. Det må vi ikke miste.

Samtidig er det svært at kommunikere vores produkters kvalitet og taktilitet gennem en skærm. Vi er et modebrand og vores produkt skal i høj grad ses og mærkes for skabe forståelse. Vi gjorde hvad vi kunne – skabte en videoserie med fokus på materialernes fald, konstruktion og detaljer, dog bliver det aldrig det samme som at have produktet i hånden.”

"Vi har lært enormt meget af denne oplevelse. Vi har fundet ud af at den digitale verden åbner op for en lang række muligheder, som vi ikke tidligere har anerkendt – især i forhold til at skåne miljøet, samt at skabe en mere strømlinet salgsproces."

MATHIAS JENSEN, creative Director v. Les Deux

Kan man forestille sig, at Les Deux gentager denne succes?

“Vi har lært enormt meget af denne oplevelse. Vi har fundet ud af at den digitale verden åbner op for en lang række muligheder, som vi ikke tidligere har anerkendt – især i forhold til at skåne miljøet, smat at skabe en mere strømlinet salgsproces.

Vi kommer i fremtiden til at bruge dette værktøj til at sælge vores mellemkollektioner ind hos vores partnere. Med de mindre kollektioner, hvor detaljegraden er lavere og brandudvikling er mindre i fokus, kan Les Deux sagtens tåle det mindskede sociale samvær, og samtidig spare miljøet og vores partnere for en tur med flyveren. Dog kommer vi stadig til at inviterer til det sædvanlige arrangement, når det kommer til vores hovedkollektioner. Det er vigtigt at vi holder fast i vores DNA, og bliver ved med at opretholde forholdet til vores omgangskreds.”