Det er ikke alle befolkningsgrupper, der er lige tilbøjelige til at abonnere på trykte aviser eller netaviser. Især ældre, højtuddannede og personer med høje indkomster får nyheder gennem abonnement. Det er konklusionen fra en ny rapport, som Kulturministeriet netop har udgivet. 

Kom tættere på rapporten her og få adgang sidst i artikel.


Rapporten viser at danskere med videregående uddannelser i højere grad tilbøjelige til at abonnere på nyheder end danskere med kortere uddannelser – og andelen stiger, jo længere den videregående uddannelse er. 37 pct. af personer med en lang videregående uddannelse eller Ph.d. får således nyheder gennem abonnement i 2020. Omvendt drejer det sig om henholdsvis 15 og 17 pct. af dem med grundskole eller en gymnasial uddannelse.

Samme tendens gør sig gældende, når der ses på danskernes indkomstniveauer. I 2020 får 50 pct. af danskere med en familieindkomst på mindst 450.000 kr. nyheder gennem et abonnement. For personer med en familieindkomst på op til 150.000 kr. drejer det sig om 12 pct.

Kulturministeriet

Kulturministeriet

Rapporten viser desuden at:

• Personer i hovedstadsområdet får i lidt højere grad nyheder gennem abonnement: 26 pct. af befolkningen i Region Hovedstaden får nyheder gennem et abonnement på en trykt avis eller netavis. Til sammenligning er andelen lavest i Region Nordjylland, hvor 18 pct. får nyheder gennem abonnement, mens de øvrige regioner placerer sig nogenlunde midt imellem.

• Adgangen til nyheder gennem abonnement ligger stabilt: Andelen af befolkningen, der får adgang til nyheder gennem et abonnement på en trykt avis eller netavis, har ligget stabilt på mellem 22 og 24 pct. i perioden fra 3. kvartal 2018 til 2. kvartal 2021.

Få hele rapporten Kort Nyt: Nyhedsabonnementer her

Minister: Uligheden er stor

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har udsendt følgende kommentar i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten:

”Den nye rapport viser, at der er en stor ulighed i forhold til, hvem der får nyheder gennem et abonnement, og hvem der ikke gør. Derfor er det vigtigt, at vi bruger de kommende medieforhandlinger til at sikre, at vi har et troværdigt og relevant dansk nyhedstilbud for alle danskere. Der er i mine øjne særligt behov for at styrke de lokale og regionale medier.

Et velfungerende demokrati har brug for stærke medier, der kan understøtte borgernes demokratiske deltagelse og stå imod de negative effekter af tech-giganternes ugennemsigtige algoritmer. Derfor skal vi modernisere mediestøtten, så den bedre kan medvirke til at holde mediernes udbud relevant i forhold til befolkningens medievaner.”

 Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen


Du kan få vores ugentlige opdatering gratis om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København. Tilmeld her.

Dontt.dk er opkaldt efter ordsproget “dagens dontt.”

Det er et gammelt dansk udtryk, som betyder “at man havde en opgave som skulle løses / gøres”.
Dontt udtales “don-tt” på klingende rigsdansk.