EU-Valg. Den med Karoline Lindgaard fra Alternativet.

Søndag d. 9. juni 2024 skal danskerne til stemmeurnerne igen. Det sker når vi skal vælge hvilke danske politikere, der skal til Europa-Parlamentet. Danmark har i alt 15 pladser ud af i alt 720 medlemmer. Så det er ekstremt vigtigt, at vi får valgt de rette personer.

Men hvor vigtigt er EU-valget egentlig? Hvad handler det egentlig om? Hvor meget fylder EU i vores hverdag? Det forsøger dontt.dk at svare på i en ny serie om EU-valget. Det indeholder blandt andet dette format, hvor du får mulighed for at møde en række kandidater.

Her kan du møde Karoline Lindgaard, som er ungespidskandidat og nr. 2 på listen til Europa-Parlamentsvalget for Alternativet


Har du læst?

Vi har snakket med en lang række andre kandidater. Dem kan du se og læse her.


Karoline Lindgaard

Karoline Lindgaard, Alternativet


Klimahandling og menneskerettigheder

Hvorfor er EU-valget d. 9 juni vigtigt i følge dig?

“Valget d. 9. juni er helt afgørende for vores fremtid – ikke bare de næste 5 år, men lang tid ud i fremtiden. Det er nu, der skal handles på EU’s 2030-klimamål, hvis vi skal nå dem. Det kræver regulering af landbruget, industrien, investering i grøn energiinfrastruktur, bæredygtig transport og meget mere. Hvis vi får et højreorienteret og EU-skeptisk parlament, som nogle målinger har vist, vil de sandsynligvis blokere for ambitiøs klimapolitik. For ikke at tale om basale rettigheder for LGBTQIA+ personer og kvinders ret til abort, som også kan være på spil. Derfor er det virkeligt vigtigt, at vi får et klimavalg – og et flertal i parlamentet, der bakker op om klimahandling og menneskerettigheder.”

Mange partier taler grønt, men stemmer kulsort

EU-valget får i forhold til folketingsvalget ikke nær så meget opmærksomhed. Derfor hører man tit, at nogen ikke føler sig “sat ordentligt ind” i den kommende folkeafstemning. Hvor ville du søge information, hvis du som borger stod med den udfordring?

“Jeg tror én af forklaringerne på, at EU-politik kan virke fjernt for mange mennesker, på trods af, at EU træffer mange beslutninger, der rækker ind i vores allesammens hverdag er, at der er lidt for meget fokus på lovgivningsproces og EU’s mange institutioner i debatten. I stedet for at tale om værdier og visioner – for EU-politik handler om de helt store spørgsmål. Og hvis vi skal være helt ærlige, hvor mange danskere kan redegøre for lovgivningsprocessen i Folketinget? Nok ikke så mange – men vi formår alligevel at danne os en mening.”

Jeg synes, man skal følge godt med i de store nyhedsmedier, som dækker valget. Mit bedste tip er, at holde øje med, hvad partierne faktisk har stemt i EU – mange partier taler grønt, men stemmer kulsort.

Hvis man har tid og overskud er det en rigtig god idé at tage til en debat, et valgarrangement eller tage sig tid til en snak, når man møder os kandidater på gaden.“

Hvis du skulle fremhæve en af dine mærkesager. Hvilken og hvorfor? 

“Ambitiøs klimahandling er min vigtigste mærkesag. Hvis vi skal kunne løse klimakrisen globalt, er det nu, der skal handles. Vi har brug for at stoppe udvinding af olie og gas, så hurtigt som muligt. Vi skal investere massivt i grøn energi. Vi skal omlægge landbrugsstøtten, som udgør 1/3-del af EU’s budget – de penge skal bruges til at få en meget mere bæredygtig fødevareproduktion med færre dyr, flere planter, mindre sprøjtegift og bedre dyrevelfærd. Derudover skal det være nemmere og billigere at leve klimavenligt i Europa – vi skal gøre det nemmere at genbruge og reparere, vi skal have mindre engangsplast og vi skal investere massivt i billig og lettilgængelig grøn transport på tværs af Europa.”

Jeg er meget inspireret af Marta Lempart

Hvad ser du mest frem til i din egen valgkamp?

“Jeg ser frem til at tale med alle jer derude. Særligt andre unge, som jo som gruppe stemmer markant mindre end andre. Jeg tror mange af mine jævnaldrende føler, at EU er langt væk og svært at forstå. Jeg ser det som min største opgave at engagere flere unge i det europæiske demokrati og gøre det lidt mere relaterbart og sjovt.”

Hvordan ser din egen hverdag ud pt. og frem mod valget?

“Min hverdag med arbejde, studie, valgkamp og min søn på snart 2 år, er min hverdag ret hektisk frem mod valget. Men jeg brænder virkeligt for at kunne gøre en forskel for klimaet, miljøet, naturen, ligestilling og alle minoriteters rettigheder, så det er det hele værd. Jeg glæder mig til at skulle rundt på uddannelser, studiebarer, kulturhuser, gader og stræder i hele landet.”

Og for dig rent personligt. Har du et forbillede eller noget du bliver særligt inspireret af?

“Jeg er meget inspireret af Marta Lempart, som er en polsk kvinderettighedsforkæmper. Lempart har stået i spidsen for den polske abortrettighedsbevægelse, som siden 2016 har protesteret mod polske abortstramninger. Hun har desuden advokeret for rettigheder for polske LGBTQIA+ personer og mennesker med handicap. Lempart er på baggrund af hendes protester blevet chikaneret af den polske regering med anholdelser og retsforfølgelse og har stået over for dødstrusler fra modstandere af protesterne.

Lempart er et kæmpe forbillede for mange – og også for mig. Når staten ikke længere beskytter helt borgernes helt basale rettigheder – herunder retten til at bestemme over sin egen krop elller elske den man elsker – bliver modstand en pligt. Det er vigtigt at huske at kampen for menneskerettigheder betyder store omkostninger for rigtig mange mennesker rundt omkring i verden – også inden for EU’s grænser. Derfor skal vi ikke tage menneskerettighederne for givet, men passe rigtig godt på dem.”


”Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.”

EU VALG

Bliv opdateret på 5 min - hver uge!

Få dontt.dks nyhedsbrev gratis tilsendt: Du kan få vores ugentlige opdatering gratis om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København.