Hvordan ser fremtidens arbejdsliv ud? Det findes der heldigvis ikke kun et svar på. Men en ting er helt sikkert. Der er langt flere fleksible muligheder for både arbejdstagere og selvstændige end nogensinde før. I den kommende tid vil dontt.dk forsøge at gøre dig klogere på, hvordan fremtidens arbejdsmarked kan komme til at se ud. Det er i øvrigt noget, der burde fylde langt mere i valgkampen.

Et af de områder, som har udviklet sig allermest, er “det hybride arbejdsliv”. I denne artikel giver Astrid Haug dig et overblik og en masse tips til det gode hybride arbejdsliv. Astrid har rådgivet alt fra virksomheder, kulturinstitutioner, medier og det offentlige. Det kan du læse mere om i bunden af artiklen, hvor der også er link til Astrid Haugs bureau.

Af Astrid Haug

8 tips til det hybride arbejdsliv.

Det hybride arbejdsliv er kommet for at blive. Men det er for mange sværere end det helt fysiske eller helt digitale, som vi blev relativt gode til under corona. Nu står vi overfor en ny virkelighed: Hvordan arbejder vi godt sammen, når nogle er på kontoret og andre arbejder hjemmefra?

En rapport fra Rambøll har peget på, at 2-4 hjemmearbejdsdage er den nye norm på det danske arbejdsmarked. Om det fortsætter sådan, er et godt spørgsmål. Men det er et klart tegn på, at corona-nedlukningerne har en varig afsmitning på vores arbejdsliv.  Det er altså lige så ekstremt at kræve alle kontor-medarbejdere tilbage 5 dage om ugen som at gå all-in på digitale med 5 dages hjemmearbejde.

Hos Apple har medarbejderne igangsat en underskriftsindsamling mod virksomhedens politik for hjemmearbejde. Virksomheden kræver nemlig, at de ansatte er på kontoret tirsdag og torsdag, samt endnu en dag efter eget ønske. Medarbejdergruppen, som kalder sig Apple Together, mener, at de er mere glade og produktive, hvis Apple tillader større fleksibilitet.

Microsoft CEO Satay Nadella

Microsoft CEO Satay Nadella

Der er ikke én måde at løse dette på. Der er ikke nødvendigvis én løsning, der passer til jeres virksomhed. Lad det i stedet være op til de enkelte teams at rammerne for, hvordan man bedst opnår resultater. Det råd kommer fra Microsofts CEO Satya Nadella i et interview til Harvard Business Review. Her peger han på to megatrends, nemlig det hybride arbejdsliv og ’the great reshuffle’, hvor folk ikke bare overvejer, hvordan de arbejder, men også hvorfor de arbejder. Det vil fundamentalt ændre de strukturer, vores arbejdsliv og arbejdsmarked bygger på. Derfor skal vi ifølge Nadella ikke være dogmatiske nu, da de nye normer tager tid om at falde på plads – eller måske aldrig står helt stille. Hver manager og individ skal finder de rette arbejdsnormer for teamet, afhængig af folks situation på hjemmefronten, transporttid mm.

Her kommer 8 gode bud

1) Beslut jer for at lave den bedste hybride arbejdsplads ever. Sørg for at de digitale mødedeltagere føler sig inkluderet. De kan måske tildeles en anden rolle end de fysiske deltagere, som en slags vandhul, der ser mødet udefra og kan samle op undervejs på det, de hører. Byd velkommen til dem, lav eventuelt nedslag hver 15. minut i mødet for at få dem med. Hvis der er small-talk i rummet før og efter mødet, så sørg for at de digitale deltagere også kan være del af det.

2) Brug digitale værktøjer, der binder folk sammen på tværs af de fysiske og digitale deltagere. Det kan være afstemninger og wordclouds med Slido eller lignende, eller visuelle samarbejdsværktøjer som Miro, Trello mm., som kan tilgås via pc eller mobil.

3) Få nu styr på teknikken. Både når folk sidder hjemme og i mødelokalet på konotret. Dårlig lyd og video ødelægger den gode stemning. Det er kommet for at blive, så det kan betale sig at finde en god løsning.

4) Arbejde er heldigvis mere end møder. Så hvis I slet ikke kunne afholde møder, hvordan skaber I så resultater og fremdrift? Her kan man bruge en række digitale samarbejdsværktøjer som Slack, Yammer, Google Docs etc. Det gælder om at flytte fokus fra synkron kommunikation, som møder og telefon, til mere asynkrone og dermed fleksible kommunikationsformer, som fx email eller chat-beskeder.

Kan vi skabe menneskelige relationer, selvom vi ikke alle sammen er på kontoret hver dag? Ja.

5) Kan vi skabe menneskelige relationer, selvom vi ikke alle sammen er på kontoret hver dag? Ja. Det kan dels styrkes digitalt via samarbejdsværktøjer, samt ved at aftale, hvornår I ses fysisk. Er én gang om måneden passende, én gang om ugen, eller hvad er egentlig jeres behov? Her skelnes mellem nærmeste medarbejdere, team og den større afdeling eller hele virksomheden.

6) Er I klar til at være remote-first? Nogle virksomheder vælger at sige, at hvis én medarbejder er online, så er alle i mødet online. Det er simpelthen nemmere end hybrid, men også lidt uvant, at folk, der møder ind på arbejdspladsen, sidder med hver deres sæt høretelefoner og deltager i det samme møde. Det er dog et syn, vi lige så godt kan vænne os til.

7) Mød nye mennesker i virksomheden, også online. Hvad med en slags chatroulette, hvor medarbejdere på tværs af virksomheden taler online med en tilfældig person i 10-15 min? Direktøren deltager naturligvis også. Hvis I ikke har et godt intranet med profiler, så brug LinkedIn til at finde kolleger i din virksomhed, som du gerne vil sparre eller tale med.

8) Husk at holde fri. Bagsiden af det hybride arbejdsmarked er, at man altid er på. Sæt grænser for din arbejdstid. Hvis du synes arbejde og fritid flyder for meget sammen, så prøv en uges tid at tjekke, hvor meget du arbejder, og hvor meget du eksempel tjekker mails, besvarer telefoner med mere i løbet af en dag. Det kan give dig er grundlag for vurdere, om du arbejder for meget, om arbejde og privatliv flyder sammen, og om du skal skrue ned for at tjekke telefonen uden for arbejdstid. En del af presset kan måske afhjælpes ved at tjekke telefon og mails i intervaller frem for konstant. I Portugal stadfæster en ny lov, at chefen ikke må forstyrre dig udenfor almindelig arbejdstid. Men vi behøver ikke vente på en ny lov, vi kan starte på vores egen arbejdsplads. Start f.eks. med at bruge et gammeldags vækkeur, så du ikke går i seng med og vågner med mobilen.

Om Astrid Haug Bureau

Astrid Haug rådgiver virksomheder og organisationer om, hvordan digitalisering og sociale medier kan anvendes til at understøtte forretningens overordnede mål og skabe en positiv samfundsforandring.
Læs mere her.

Astrid Haug

Astrid har 15 års erfaring med sociale medier, digital transformation og politisk kommunikation. Siden 2013 har hun i sin egen virksomhed, Astrid Haug Bureau, rådgivet større virksomheder, kulturinstitutioner, medier, fonde, kommuner, ministerier, medlemsorganisationer og startups om sociale medier og digital transformation. Astrid Haug har igennem min karriere haft et fokus på, hvordan digitalisering og sociale medier kan anvendes til at understøtte forretningens overordnede mål og skabe en positiv samfundsforandring.

Bestyrelser:

  • SKI Group, blandt Danmarks førende skirejsebureauer
  • Re-Zip, cirkulært forretningskoncept for pap-emballage
  • Veras Vintage, cirkulært forretningskoncept for genbrugstøj
  • Unicef Danmark (næstforperson)
  • LTP Group
  • Symbion A/S
  • Nørrebro Teater

Advisory boards:

  • Chainge, Goodwings, BSc Digital Management på CBS m.fl.

Tilmeld gratis!

Få en ugentlig opdatering om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København.
Tilmeld vores nyhedsbrev gratis her.