Når man siger Frederiksberg, så siger man også Frederiksberg Have. Den store park omkring Frederiksberg Slot, som blev anlagt af Frederik d. 4 har i mange år været en af de største attraktioner for både lokale og turister.

I parkens ene yderkant finder du legepladsen. I mere end 10 år er den ikke blevet restaureret og blandt lokale været udskældt.

Det laver Frederiksberg Kommune nu om på, og indrager alle borgerne. Frederiksberg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen starter åbner nemlig op for borgerindragelse, hvor alle fra i dag og de næste par uger frem kan komme med ønsker til hvad de gerne vil have på legepladsen.

Tiderne har ændret sig, og i dag skal legepladser være mere udfordrende og interaktive, så børn i alle aldre får mulighed for at lære gennem leg.

Frederiksberg oplyser at om en del af borgerinddragelsen vil der blive opstillet en såkaldt ønskebænk, hvor børn og voksne kan skrive deres ønsker for legepladsens tilbud ned på et mærkat.

Ønsker kan være konkrete forslag til aktiviteter, legeredskaber, temaer eller andre ting, som man drømmer om bliver en del af den nye legeplads.

”Ønskebænken” vil være åben for forslag frem til tirsdag den 23. april.

Det siger parterne: 

Borgmester Simon Aggesen (C), Frederiksberg Kommune, siger:
”Jeg lægger stor vægt på, at børnefamilierne har det godt på Frederiksberg, og børnenes udfoldelsesmuligheder er indlysende vigtige i den sammenhæng. Derfor er det en stor glæde, at legepladsen i Frederiksberg Have fornyes og moderniseres. Jeg glæder mig til at høre om planerne og opfordrer alle børnefamilier til at lægge vejen forbi legepladsen og komme med deres kommentarer til styrelsens planer.”

Formand for By- og Miljøudvalget, Jan E. Jørgensen (V), Frederiksberg Kommune, siger: 
”Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er særdeles tilfreds med, at der nu er afsat penge på finansloven til at renovere legepladserne – også denne i Frederiksberg Have. I Frederiksberg Kommune har vi i de senere år haft et særligt stort fokus på opgradering af vores offentlige legepladser – det vil sige i de grønne områder og på pladser. Derfor er det rigtigt godt, at vi nu også får opgraderet denne legeplads.”

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:
”I Slots- og Kulturstyrelsen har vi hele tiden fokus på at udvikle de slotshaver, vi har ansvaret for. Frederiksberg Have er et af de mest besøgte grønne områder i hovedstadsområdet, og vi ser frem til at skabe endnu bedre oplevelser for både børn og barnlige sjæle på den nye legeplads. Projekt ”LEG & LÆR i Frederiksberg Have” vil blive et helt nyt og spændende univers for alle havens gæster.”

Legepladsen finansieres blandt andet via en finanslovsbevilling på 3 millioner kroner. Projektet forventes at koste 6 millioner kroner, hvoraf de 3 millioner kroner kommer fra en anlægsbevilling i Slots- og Kulturstyrelsen, mens de øvrige 3 millioner kroner vil blive søgt dækket af fondsdonationer.
Det forventes, at legepladsen er klar til at byde alle velkommen ved udgangen af 2019.

Fakta om legepladsprojektet
Styrelsen har i samarbejde med kommunen fået udarbejdet en idéskitse til den nye, topmoderne legeplads i haven, der stimulerer balancen og kreativiteten samtidig med, at fantasien og intelligensen bliver udfordret.

Grundtanken er at genskabe Frederiksberg Have som et miniaturelandskab fuldt udstyret med blandt andet snoede kanaler, Frederiksberg Slot på toppen af en bakke, en kæmpehejre, kinesisk lysthus og mange andre velkendte oplevelser fra ”den rigtige have.”