”Deleøkonomi har en stigende betydning for det danske samfund.

Citatet er nyt, og stammer fra landets Erhvervsminister Brian Mikkelsen. Men han har noget, at have det i. På opfordring har Danmarks Statistik analyseret deleøkonomiens størrelse og natur.

Deleøkonomi har været en del af den politiske og samfundsmæssige debat i de seneste år. Men hverken i den danske eller internationale debat har der været en ensartet og generelt accepteret definition af begrebet. Det kan stå i vejen for gode og sammenlignelige målinger af vækstpotentialet i deleøkonomien.

I rapporten ’Deleøkonomi – hvordan kan den defineres og måles?”, som er udsendt via Ritzau, giver Danmarks Statistik nu deres bud på en dansk definition af deleøkonomien, samt kommer med et bud på, hvordan størrelse og udbredelse kan måles.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:
”Deleøkonomien har en stigende betydning for det danske samfund. Med denne rapport har vi nu et solidt grundlag for at fortsætte diskussionerne om, hvordan vi udnytter deleøkonomiens fordele og hvordan vi måler effekten – både for danske husholdninger og for dansk erhvervsliv. 

På det kommende møde i Disruptionrådet mandag og tirsdag d. 29 og 30. januar, skal vi bl.a. drøfte deleøkonomi og nye beskæftigelsesformers betydning for arbejdsmarkedet. Her ser jeg frem til at høre rådets syn på, hvordan vi understøtter, at deleøkonomien fungerer inden for rammerne af den danske model.”

Rapporten er blevet udarbejdet som et led i Regeringens strategi for vækst igennem deleøkonomi og er blevet til i tæt samarbejde med en række danske deleøkonomiske eksperter, deleøkonomiske virksomheder, forskere, branche- og interesseorganisationer. Derudover har OECD og Eurostat deltaget i arbejdet.

Du kan læse hele rapporten her.