Hen over foråret vil alle Coca-Cola, Fanta og Sprite plasticflasker komme på 100% genanvendt plast. (rPET) Den ikoniske grønne Sprite flaske bliver samtidig transparent, så Sprite flasker også kan blive til nye drikkeflasker. Farvet plast er ikke optimalt til produktion af nye rPet flasker.

Lanceringen er et skridt i Coca-Colas internationale bæredygtighedsstrategi ’World Without Waste, som bliver betragtet som en af de mest ambitiøse i verden. Et godt eksempel er dette intiativ, hvor besparelsen på oprindelig plast, der er produceret af fossile brændstoffer, vil være på hele 360 tons om året i Danmark.


Annette Spanggaard, Kommunikations- og CSR-direktør for Coca-Cola Danmark fortæller:

”Som den største læskedrikproducent i Danmark og i verden er Coca-Cola sit ansvar bevidst, og vi har arbejdet målrettet igennem World Without Waste-strategien siden 2018. Vi ønsker at gå forrest i bestræbelserne på at finde mere bæredygtige emballageløsninger.

Det erklærede mål er gennem produktion af nye og bæredygtige flasker at mindske brugen af oprindelig virgin plast og i stedet genanvende plast fra brugte flasker, så nye flasker fremstilles af gamle. Forudsætningen herfor er et effektivt retursystem.

Coca-Cola har et mål om, at lige så mange flasker indsamles, som Coca-Cola sælger globalt inden år 2030. Returprocenten i Danmark er 92% for alle flasker og dåser, hvilket er næsten verdensrekord.

”Der mangler, ifølge Dansk Retursystem, 8% emballage svarende til hele 125 millioner flasker og dåser. Det er kritisk at få dem retur for at opnå et cirkulært lukket system for drikkeflasker,” udtaler Annette Spanggaard og fortsætter:

”Vores strategi byder på flere emballagetyper end rPET-flasker for at få vores klimamål. Helt emballageløse systemer, plantebaseret plastmateriale til at sikre, at rPET-flasker kan recirkuleres gentagne gange, genpåfyldelige flasker samt papirbaserede flasker er også en del af det fremtidige emballagemiks.”


Det gør Coca-Cola

Coca-Cola har siden 2018 arbejdet med World Without Waste strategien, der omfatter ambitiøse globale mål på bl.a. emballageområdet. Strategien har tre byggeklodser; design af bæredygtig emballageindsamling og genbrug af emballage samt partnerskaber. De globale mål er, at alle emballager skal være 100% genanvendelige i 2025 og minimum 50% af Coca-Cola flasker skal indeholde genanvendt materiale. Sidst men ikke mindst er det målet, at Cola-Cola indsamler 100% af det, der svarer til salget inden år 2030.

Hvorfor dontt.dk?

Dontt.dk er opkaldt efter ordsproget “dagens dontt.”
Det er et gammelt dansk udtryk, som betyder “at man havde en opgave som skulle løses / gøres”.
Dontt udtales “don-tt” på klingende rigsdansk.

Du kan få vores ugentlige opdatering gratis om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København. Tilmeld her.