Der er for mange webshops, der er blevet for afhængige af webtrafik fra Facebook og Google. Kort fortalt ligger problemet i, at det bliver dyrere og dyrere at nå sine potentielle kunder, da priserne på annoncerne er steget voldsomt i det sidste års tid. Samtidig er tracking af kunder blevet sværere, da en hårdere lovgivning har fået f.eks. Apple til at beskytte brugerens data bedre.

En af de virksomheder, som er vækstet voldsomt på deres onlinesalg, men som godt kan “nikke” til ovenstående, er Lakrids by Bülow.

Michael Ewald

Michael Ewald

Til Mediawatch har e-commerce-ansvarlig Michael Ewald tidligere fortalt, at annonceringen som en vej til at vokse lønsomt på toplinjen er blevet langt sværere.

Michael Ewald uddyber her:

”Annoncepriser er en udfordring. Mange platforme er steget, så det er svært at være profitabel på dem, særligt Facebook og Instagram,” siger Michael Ewald, der ser en mulig sammenhæng mellem prisstigningerne og Apples skærpede linje over for tracking af brugere på tværs af kanaler.

”Da Apple sidste forår rullede sin første privacy-opdatering ud, begrænsede det den data, der er tilladt at sende tilbage fra fx Facebook-appen om brugerens brug af hjemmesider. Mit bud er, at det har gjort det sværere for Facebook at ramme relevante målgrupper, og det hæver priserne. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men vi kan se, at når vi kører annoncering på Facebook, er det med en CPM-pris (pris per tusinde brugere, der nås, red.) på 50-60 kr. og nogle gange 70 kr.,” siger Michael Ewald, der uddyber, at udviklingen har fået selskabet til at kigge mod alternative kanaler.

”Går vi på Tiktok, kan vi få en CPM-pris på 5, 10 eller måske 15 kr., så det kigger vi mere og mere på. Der er selvfølgelig færre brugere på Tiktok, men det vokser, og derfor bliver det også mere og mere interessant og lidt som Facebook og Instagram for 10 år siden,” siger Michael Ewald.

dontt.dk vil igennem sommeren gå tæt på nye/andre annonceringsforme, komme med eksempler fra andre virksomheder og komme med et bud på de optimale annonceplatforme, strategier og et kig i krystalkuglen.


Tilmeld gratis

Få dontt.dks nyhedsbrev gratis tilsendt: Du kan få vores ugentlige opdatering gratis om kultur, branding, iværksætteri & inspiration med udgangspunktet fra København. Tilmeld her

Dontt.dk er opkaldt efter ordsproget “dagens dontt.”

Det er et gammelt dansk udtryk, som betyder “at man havde en opgave som skulle løses / gøres”.
Dontt udtales “don-tt” på klingende rigsdansk.