Hvis man går på “opdagelse” i Københavns Kommunes budget for 2023, kan der gemme sig flere store og små planer. En af de “mindre poster” på budgettet er, at politikerne har afsat en halv million kroner til en “foranalyse”, der skal undersøge muligheden for at etablere et nyt vandrensningsanlæg ved Ladegårdsåen. Det er det anlæg, der skal rense regnvand, og som bliver sendt videre til Søerne i midten af København via de underjordiske rør.

Hvis de planer lykkes, giver det helt nye muligheder til københavnerne. Det er Magasinet Kbh, der har kigget nærmere på sagen.

Det er næppe den største hemmelighed i byen, at vandkvaliteten mildest talt kunne være bedre i Søerne. Problemet er, at det er et lille, gammelt og ret isoleret vandsystem, der har en lav vandudskiftning. Det giver problemer og gør Søerne i den nuværende form meget sårbare overfor for meget regn, for lidt regn og de mange fuglearter, der trækker bakterier til Søerne. De største problemer er dog som altid selvforskyldte, da nogle københavnere har en forfærdelig vane med at smide ting og skrald i og omkring Søerne. 


".. det behøver ikke at ligge så langt ude i fremtiden, som man tidligere har antydet."

Søerne

Illustrationen her er dog fra et tidligere projekt, der ville anlægge badestrand ved Skt. Jørgens Sø, der var omdannet til skybrudsbassin.
Foto: Rambøll.


Badning i Søerne?

Men det mest interessante og en ting som mange kun har turdet at drømme om: Vil det nogensinde blive muligt at bade i Søerne? I undersøgelsen skal ingeniørerne nemlig afklare spørgsmålet om,  hvor rent vand man kan give de indre søer (og samtidig forhindre oversvømmelser ved skybrud).

Ifølge Magasinet KBH vil en mulighed være at placere et nyt rensningsanlæg helt fremme ved Ladegårsåens udløb i Peblingesøen. Hvis det kan lade sig gøre, vil anlægget også kunne bruges til at rense det vand, der allerede er nået frem til Søerne, ved at man cirkulerer søvandet ind og ud af anlægget. Det vil helt konkret kunne betyde, at Søerne kan blive et nyt badested.

Der har været spørgsmål på Rådhuset tidligere, om man kunne tillade badning i Søerne, som det har været muligt før. Her har det tekniske svar netop været, at Søernes vandkvalitet og -gennemstrømning var den mest markante stopklods for at lade havnens sommerbadning sprede sig til byens indre søer. Så det behøver ikke at ligge så langt ude i fremtiden, som man tidligere har antydet.

Vi jagter naturligvis en kommentar fra Rådhuset i København. 


Tilmeld gratis

Continued….

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her.
En ugentlig opdatering om kultur, branding, iværksætteri & inspiration.