Af Mads Davidsen – professionel fodboldtræner i Shanghai SIPG F.C. (Kina), tidligere Guangzhou R&F F.C. (Kina) og Brøndby I.F. (Danmark)

Ikke meget er tilfældigt i mit liv. Jeg arbejder altid ud fra en strategi og selvom man ikke kan planlægge alt, så slår den forberedte den uforberedte over tid. Altid, hvis du spørger mig. For nylig signede jeg min første bogkontrakt, blev bestyrelsesmedlem i en ny fodboldklub i USA og forlængede min trænerkontrakt med Shanghai SIPG FC for de kommende 3 år. I forbindelse med denne hektiske periode, blev jeg flere steder fra spurgt, hvordan jeg strukturer og planlægger mit liv samt hvad der egentlig motiverer og driver mig.
Mine svar på spørgsmålene er, at jeg reelt set lever et liv, der kan forekomme kedeligt og strategisk planlagt. Helt lavpraktisk, så opererer jeg efter 4 værdier, der afspejler alt, hvad jeg gør og siger. De to vigtigste er; forventningsafstemning og ærlighed.

Disse to ’main-værdier’ er med til at holde mit fokus og skabe en stabil mental tilstand = en kurve uden udsving, fordi jeg altid er i ’sync’ med mine værdier og derfor handler, taler og lever ud fra disse. Det medfører endvidere, at jeg meget sjældent kommer i uforudsete situationer, da alt er struktureret og afstemt på forhånd. Jeg har en strategi for alt, hvad jeg laver. Alt skal have en værdi – ellers gør jeg det ikke. Ikke nødvendigvis en egoistisk værdi for mig personligt, men en værdi i forhold til den måde jeg ønsker at leve på og i relation til de værdier, jeg opererer efter.
På denne måde finder jeg oftest min motivation, fordi jeg er troværdig overfor mig selv, hvem jeg er og hvad jeg er drevet af.

Dernæst har jeg en strategiplan, der løber 10 år frem. Altså fra 2016-2026 i skrivende stund, hvor jeg strategisk sætter mig konkrete mål for, hvor jeg vil være, hvordan jeg vil komme dertil, hvornår, etc. Det er reelt ikke sværere at udarbejde end, når man skal planlægge et maratonløb. Du starter med slutdatoen; ”jeg skal den 20. maj løbe 42,195km på max 2:59:59. Derefter begynder du at regne baglæns. Hvad skal jeg så løbe / træne dagen inden, ugen inden, måneden inden, etc. Hvad skal tiderne være og hvordan skal jeg komme dertil? Hvem kan eventuelt hjælpe mig? Hvad skal jeg selv til- og nok så vitalt fravælge?

Dernæst udarbejder jeg hver den 1. januar og 1. juli en halvårsmålsætning med både konkrete tiltag, strategiske overvejelser og nye ’targets’, og dem evaluerer og opdaterer jeg konstant. Nøglen for mig er at skrive det ned – gøre det tydeligt for mig selv – følge op på det konstant og på den måde altid have det med mig. Det fungerer som en huskeseddel og er ikke mit daglige drive eller motivation.
Det er oftest misforståelsen med målsætninger. At de skal motivere os mandag morgen til at stå tidligt op. Det virker bestemt for nogen. Men ikke for mig. Jeg bruger mål som guideline – indenfor mine værdier og min motivation.

Et konkret mål for mig siden 2013 har fx været ikke at se tv. Jeg fandt ud af, at det ingen værdi havde for mig. Dermed vinder jeg en masse ’gratis’ timer til at søge andre gøremål og til-vælge noget, der motiverer og driver mig. Derudover stoppede jeg for år tilbage (stort set) med at drikke alkohol, da jeg heller ikke kan finde en værdi i det for mig. Begge elementer forstyrrede min strategiplan og blev derfor ikke en del af mit værdisæt.

Mere grundlæggende fandt jeg for nogle år siden ud af, hvad der driver og motiverer mig samt hvornår jeg kommer i flowtilstand (eller tættest på). En tilstand, man søger så ofte som muligt, når man har fået det kick, der findes i den nærmest tidløse zone og ud-af-kroppen oplevelse!
Det driver mig at udvikle, inspirere og løfte andre mennesker, hold, teams og koncepter. Det er banalt sagt mit drive og min motivation. Samtidig har jeg i 30 år haft en passion for fodboldspillet, så jeg er naturligvis utroligt privilegeret at kunne kombinere min motivation med min passion i et liv som professionel fodboldtræner.
Erfarne og dygtige mennesker fortæller mig ofte, at jeg vil for meget og skal vælge noget fra, men jeg gør præcis det, jeg helst vil – hver dag. Og jeg kan mærke, at jeg hele tiden bliver en skarpere udgave af mig selv på denne måde.

Jeg er heldig – og en anelse kedelig og forudsigelig. Det ved jeg. Men jeg har altid en strategi og nedskrevet en plan. Og jeg er helt afklaret og afstemt med, at det er sådan, jeg får den bedste udgave af mig selv frem.