Danmarks største ( eneste? ) råstoffer ligger i viden, forskning og iværksætteri. De nye virksomheder står for størstedelen af dem, der skaber nye arbejdspladser og dermed gør arbejdsløsheden mindre og opkvalificerer samfundet. Alligevel fylder det bemærkelsesværdigt lidt i valgkampen. Vi fornægter ikke, at udlændinge, klima og miljødebatten ikke er vigtig, men fundamentet for vores velfærdsamfund skal fylde mere. Et godt eksempel på dette er, at til forrige duel mellem de to statsministerkandidater, der blev erhvervsområderne ikke nævnt med bare 5 minutters debat.

Det er forkert. Hos Dontt.dk har vi altid taget iværksætteri meget seriøst. Derfor dykker vi ned i den mærkesag der hedder iværksætteri.

Vi har spurgt 3 af de partier, som uden tvivl er mest progressive på området, og givet dem mulighed for at fortælle hvilke forhold de synes landets creators skal have.

Mød Ida Auken, Tommy Ahlers og Anders Samuelsen fra henholdsvis Radikale, Venstre og Liberal Alliance.

Så ved du hvem du skal stemme på!;)

Vi vil gøre det langt mere attraktivt ikke bare at starte, men også at drive virksomhed i Danmark!

Anders Samuelsen, Liberal Alliance

Anders Samuelsen og Liberal Alliance:

1) Hvor vigtigt er iværksætteri for Danmarks fremtid? 

Iværksætteri er helt afgørende for Danmarks fremtid, da vækst og velstand kun kan komme fra den private sektor. Denne valgkamp har været præget af en uhørt overbudspolitik, som vil svække dansk økonomi og gøre danskerne fattigere. Ingen – udover Liberal Alliance – har fokus på, hvor pengene skal komme fra, og hvordan vi kan sikre bedre vilkår for vækst på det private arbejdsmarked. Her spiller iværksætteri en nøglerolle for at sikre de arbejdspladser, der kan generere skatteindtægter i fremtiden.

2) Hvad vil du konkret gøre bedre for iværksætterne i Danmark? 

Vi vil gøre det langt mere attraktivt ikke bare at starte, men også at drive virksomhed i Danmark. Vi har i international sammenhæng en meget høj aktiebeskatning i Danmark. Det svækker investeringslysten og gør det svært for særligt mindre og nystartede virksomheder at skaffe kapital. Vi vil derfor indføre en flad aktieskat på 27 procent, så vi kan understøtte en sund udvikling og skabe flere arbejdspladser og mere initiativ. Derudover vil vi helt afskaffe iværksætterskatten, sænke selskabsskatten til 12,5 procent, afskaffe topskatten og sikre, at ingen skal betale skat af de første 7.000 kroner, de tjener om måneden. Alle forslag er selvfølgelig fuldt finansierede. I denne valgperiode har vi været med til at gøre det nemmere at aflønne medarbejdere via medarbejderaktier – det er vigtigt redskab for iværksættere, der i en opstartsfase kan kæmpe med indtjeningen.

3) Hvilke forhold/rammer tror du, at der er vigtige for iværksættere i Danmark?

Vi skal sænke skatter og afgifter, så det bliver langt mere attraktivt at investere i iværksætteri. Og så skal vi gøre op med bureaukratiet, så iværksættere ikke skal spilde tid på dokumentation og rigid registrering. På den måde kan iværksætterne koncentrere sig om det vigtigste: At skabe værdi i egen virksomhed.

4) Er I det parti der giver dansk iværksætteri de bedste muligheder? 

Det kan der ikke være to meninger om, hvis man kigger på vores fuldt finansierede politiske forslag. Alle partier taler om iværksætteri – men de færreste har modet til rent faktisk at gøre noget. I vores 2030-plan har vi fundet finansiering til at afskaffe iværksætterskatten, sænke kapitalskatterne, indføre flad skat på aktier og sænke selskabsskatten til 12,5 procent. Det vil alt sammen bidrage til at skabe et miljø for iværksætterne, som løfter konkurrenceevnen og gør det langt mere attraktivt at starte og drive virksomheder i Danmark.

Vi har brug for en kultur, hvor det er lige så naturligt at overveje at starten egen virksomhed, som det er at tage et lønmodtagerjob. Vi skal hylde det personlige initiativ!

Tommy Ahlers, Venstre

Tommy Ahlers & Venstre:

1) Hvor vigtigt er iværksætteri for Danmarks fremtid? 

Iværksætteri er afgørende for Danmarks fremtid. Vi kan kun selv bestemme vores fremtid, hvis vi stadig er et af verdens rigeste lande. Heldigvis ser vi lige nu en ny, spirende generation af unge og succesfulde iværksættere i Danmark, der vil være med til at forandre og udvikle verden med deres idéer til glæde for os alle. De skaber fremtidens arbejdspladser og gør visioner til virkelighed. Med andre ord er vores iværksættere afgørende for at bygge og opretholde det velfærdssamfund, vi alle har glæde af hver dag. 

2) Hvad vil du konkret gøre bedre for iværksætterne i Danmark? 

Tre ting er afgørende for at skabe bedre vilkår for iværksætterne: Kultur, talent og kapital. Det er tre områder, som vi skal have forbedret:

1) Ny iværksætterkultur: Vi har brug for en kultur, hvor det er lige så naturligt at overveje at starte egen virksomhed, som det er at tage et lønmodtagerjob. Hvor vi hylder det personlige initiativ, og dem som skaber noget nyt. Vores universiteter skal lave flere start-ups, og det skal være nemt for forskere og studerende at prøve deres ideer af, for at se om de holder kommercielt. Og endelig vil vi have iværksætteri ind i ungdomsuddannelserne. Det skal få flere danskere til at turde starte en virksomhed.

2) Flere talenter: Vi skal uddanne det rette talent gennem gode uddannelser og ved at give de studerende en større indsigt i teknologi. Vi skal uddanne mennesker, der både er fagligt dygtige, og som tør begå fejl og kaste sig ud i noget nyt. Samtidig skal vi åbne Danmark, så vi gør det nemt for udenlandsk talent at komme til Danmark for at arbejde.

3)Mere kapital: Vi skal gøre det nemmere for iværksættere at tiltrække kapital, så drømmene og ideerne har mulighed for at blive til virkelighed. Vi skal derfor sørge for, at det er attraktivt for både almindelige danskere, business angels og udenlandske investorer at investere i nye danske virksomheder. Vi skal skabe et iværksættermiljø i Danmark, hvor man ikke behøver at sælge eller flytte til udlandet for at få sin virksomhed til at vokse ind i den globale superliga.

3) Hvilke forhold/rammer tror du, at der er vigtige for iværksættere i Danmark?

Det er helt afgørende, at iværksættere har adgang til risikovillig kapital og talent.

Virksomheder som Zendesk, Unity og Tradeshift er alle skabt ud fra en god idé. En idé, som har fået lov til at vokse sig stor. I dag er de alle – hver især – over en milliard dollar værd. De beskæftiger tusindvis af mennesker.  Men for blot 15 år siden fandtes de ikke.

 De er skabt her. I Danmark. Men de har også valgt at forlade Danmark, fordi mulighederne for at skaffe kapital og talent – til at vokse sig store inden for landets grænser – var for dårlige.

I fremtiden skal vi gøre endnu mere. For hvis succesfulde iværksættere skal have mulighed for at udvikle sig i Danmark, skal de have adgang til de ressourcer, som de efterspørger. 

4) Er I det parti der giver dansk iværksætteri de bedste muligheder? 

Ja. I Venstre brænder vi for at styrke dansk iværksætteri. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at hjælpe nye virksomheder på vej, så de kan realisere deres potentiale og blive internationale succeser. Det har vi bevist de seneste fire år. Vi har indgået aftaler, som forbedrer mulighederne for at skaffe kapital og talent. Og i fremtiden vil vi gøre endnu mere.

Vi vil gøre Danmark til verdens grønne startup-nation.

Ida Auken, Radikale Venstre

Ida Auken & Radikale Venstre.

1) Hvor vigtigt er iværksætteri for Danmarks fremtid?

Nye virksomheder står for næsten halvdelen af nye jobs i Danmark. Så det kan næsten ikke undervurderes. Og jeg tror, at vi er mange, der er stolte, når vi hører om danske virksomheder, der opfinder green-tech løsninger, eksporterer til udlandet og kæmper med de helt store.


2) Hvad vil du konkret gøre bedre for iværksætterne i Danmark?

– Vi vil gøre Danmark til verdens grønne startup-nation. Vi vil gøre Danmark til et grønt testlaboratorium og udbyde problemer, hvor vi er klar til at investere offentlige kroner i nye løsninger, og hvor vi kan tilbyde støtte fra myndigheder, virksomheder og universiteter.

– Vi vil give virksomheder let adgang til den arbejdskraft, de har brug for – også selvom den nye kollega kommer fra udlandet.

– Iværksætterkultur: Det er relativt nemt at starte virksomhed i Danmark, men svært at få den til at vokse sig stor. Vi skal inspirere vores børn og unge til at turde følge andre veje end lønmodtagervejen. Og på den måde skabe en ny iværksætterkultur i Danmark.

– Vi vil give små og mellemstore virksomheder bedre mulighed for at investere i forskning og udvikling ved at forhøje forskningsfradraget, så beskatningen af forskningsaktiviteter lempes.

– Vi vil tiltrække talent udefra. Vi vil lade internationale iværksættere med egen startkapital på minimum 500.000 kr. få adgang til at starte virksomhed i Danmark. I første omgang for en periode på to år.

3) Hvilke forhold/rammer tror du, at der er vigtige for iværksættere i Danmark?

Lysten bliver nødt til at komme indefra. Det er her iværksætterkulturen er vigtig. Den skal skabes helt fra barnsben, f.eks. i folkeskolen. Efterfølgende skal vi som samfund gøre det nemt at gå fra tanke til handling. Der skal være få barrierer og den rigtige støtte. Og selvfølgelig et marked, der kan og vil købe produktet.

4) Er I det parti, der giver dansk iværksætteri de bedste muligheder?
Man skulle da være en mærkelig politiker for at mene det modsatte. Men ja, for med hvilket parti får du ellers kombinationen af 1) nemme og smidige rammer, 2) veluddannet arbejdskraft – væk med uddannelsesloftet og nedskæringer på uddannelse, 3) adgang til arbejdskraft – også fra udlandet og 4) et fokus på Danmarks (grønne) styrkeområder?