I en yderst opsigtsvækkende rapport fra revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte, forlyder det at en fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer. I runde tal betyder det uoverskuelige 800 millioner job af de job du kender i dag. Til gengæld peger rapporten på, at der også er et potentiale for skabelsen af 300 millioner nye jobs allerede i 2050, hvis verdens ledere handler og investerer rettidigt i en bæredygtig omstilling af arbejdsmarkedet.

Majbritt Skov, partner og cheføkonom i Deloitte forsøger at uddybe her:

“Klimaforandringerne kræver ikke bare én omstilling, men mange omstillinger. Det bliver nødvendigt at udskifte fossile brændsler med grøn energi, at genbruge frem for at købe nyt, at bevæge sig fra kødbaseret til plantebaseret kost og ændre produktionsformer. Men indtil nu har der ikke været meget fokus på den omstilling, som arbejdsmarkedet står over for i de næste årtier. Økonomiske modeller er blevet justeret i takt med klimaforandringerne. Vores forståelse af det globale arbejdsmarked er nødt til at følge med.”


Deloitte rapport

”De scenarier, som rapporten opstiller, er vidt forskellige afhængigt af viljen og evnen til at omstille i tide. Men det er helt uden sidestykke, at worst case-scenariet efterlader en fjerdedel af arbejdstagerne på globalt plan uden beskæftigelse. Det kræver en klar prioritering nu for at uddanne og støtte den del af arbejdsstyrken, som er allermest sårbar over for forandringerne,” uddyber Majbritt Skov.

Jobs kan være sårbare, fordi de i sig selv har et højt klimaaftryk, hvilket er risikabelt i samfund, der har forpligtet sig til at reducere udledningerne. Andre jobs er sårbare, fordi man i udførelsen af dem eller i jobbets geografiske placering er særligt udsat for klimaforandringer og ekstremt vejr. De berørte industrier dækker over bl.a. landbrug, minedrift, energi, tung industri og produktion.

"..det er helt uden sidestykke, at worst case-scenariet efterlader en fjerdedel af arbejdstagerne på globalt plan uden beskæftigelse."

Ser man på et verdenskort, så er de mest sårbare geografiske områder store dele af det afrikanske kontinent, Asien (navnlig Kina), Mellemøsten, Østeuropa og i mindre grad Sydamerika. Selv i lande med en lavere gennemsnitlig sårbarhed i jobmarkedet er et betragteligt antal arbejdstagere tvunget til at forholde sig til konsekvenserne af klimaforandringerne og de økonomiske aspekter af den grønne omstilling.

Alle regioner i verden har vækstmuligheder i omstillingen mod bæredygtighed og nul-udledning, men når det kommer til jobskabelsesmulighederne, skiller Asien og Stillehavsregionen sig ud. Ud af de 300 millioner nye potentielle jobs vil 180 millioner jobs opstå i denne region.

Efterspørgslen efter arbejdskraft i nye, grønne industrier og jobkategorier vil drive udviklingen. Og ifølge Deloitte bliver kvalifikationerne hos arbejdstagerne næppe en udfordring. 80 procent af verdens arbejdstagere har nemlig allerede de kvalifikationer, som kræves i nul-udledningsøkonomien, fremgår det af rapporten.


Tilmeld gratis

Continued….

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her.
En ugentlig opdatering om kultur, branding, iværksætteri & inspiration.