Danskerne bruger mere tid på medier, selvom tv-sening og radiolytning går tilbage. Det skyldes ikke så overraskende et fortsat stigende forbrug af digitale og mobile platforme. Det viser Slots- og Kulturstyrelsens årlige rapport om mediernes udvikling.

Få et overblilk over de vigtigste konklusioner her.

61% af den danske annonceomsætning i Danmark står udenlandske virksomheder for ........

Primært Google & Facebook .....

UDVALGTE KONKLUSIONER.....

udvalgt af Slots og Kulturstyrelsen

• Næsten alle danskere har adgang til internettet og bruger det
98 % af danskerne i alderen 12 år og derover havde i 2018 adgang til internettet mod 91 % i 2010. Og 90 % af de danske internetbrugere i alderen 12 år og derover brugte i 2018 internettet dagligt eller næsten dagligt. Samtidig er langt de fleste danskere trygge ved ny teknologi.

• Færre ser traditionelt TV, mens streaming stiger
Andelen af hustande uden et tv med tv-signal er steget med i alt 12 procentpoint fra 2010 til 2018. Men selvom færre ser traditionelt tv, er det i 2018 stadig mere end 3 ud af 4 danskere, der ser traditionelt tv på ugentlig basis. Omvendt er der fra 2017 til 2018 en stigning fra 54 til 57 % af befolkningen, der streamer spillefilm, serier/programmer, live-tv eller nyheder minimum ugentligt.

• Radiolytning falder, mens flere lytter til podcast
Den daglige radiolytning er fra 2017 til 2018 faldet med 4 minutter og fortsætter dermed sin nedadgående udvikling. Faldet i radiolytningen fordeler sig på tværs af både forskellige befolkningsgrupper og radiokanaler. Public service-radiostationer øger i 2018 andelen af radiolytning efter i en årrække at have mistet andele til de kommercielle kanaler. Det overordnede fald i radiolytning på 4 minutter fordeler sig dog ligeligt blandt de kommercielle og public service-kanalerne. Til gengæld er der fremgang inden for podcast. I 2018 har 49 % af befolkningen, prøvet at lytte til podcast.

• Flere bruger nu dagligt et nyhedssite, end der læser et trykt dagblad
I 2018 er der for første gang færre i alderen 12 år og derover, der læser et trykt dagblad (1.624.000), end der bruger et nyhedssite (1.916.000) på en gennemsnitslig dag. Samtidig har 16 ud af 32 dagblade tabt mere end 10 % af læserne i 2018. Kun tre mindre dagblade (Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad, Randers Amtsavis og Kristeligt Dagblad) gik frem. De fire klart største skrevne nyhedsmedier målt på det samlede antal ugentlige læsere og/eller brugere er tv2.dk og dr.dk samt dagbladene B.T. og Ekstra Bladet. For næsten alle dagblade gælder, at deres digitale sites når ud til flere end deres trykte dagblad.

• Husstandene sænker fortsat forbruget på medieposter
I 2017 brugte en dansk husstand i gennemsnit 18.486 kr. på medierelaterede forbrugsposter som tv-abonnementer, streamingtjenester, aviser, teletjenester, audiovisuelt udstyr m.m. Det er 810 kr. mindre end i 2016.

• Magasiner og ugeblade: Blandt magasiner og ugeblade er det kun udgivelsesgruppen
”Forenings- og organisationsblade”, der har oplevet en fremgang i læsertallet fra 2010 til 2018. ”Ugeblade” samt ”Kunde- og gratismagasiner” har hver for sig mistet mere end 800.000 læsere i perioden. Af de købte magasiner går otte frem og otte går tilbage.

• Mediemarkedet er domineret af større danske og internationale aktører
De medievirksomheder, der selskabsmæssigt er registreret i Danmark og primært beskæftiger sig med indholdsproduktion og/eller tilrettelæggelse af en programflade, havde i 2017 en samlet omsætning på 28.519 mio. kr. Fordelingen af omsætningen viser, at større danske virksomheder og virksomheder ejet af internationale aktører står for 68 % af omsætningen blandt de danske medievirksomheder. mediemarkedet er domineret af større danske og internationale aktører, som står for 68 % af omsætningen. Licensfinansierede medier står for 17 %. De resterende 15 % kommer fra et meget stort antal mindre danskejede virksomheder, som tilsammen tegner sig for en samlet årlig omsætning under 400 mio. kr.

En væsentlig del af de danske medievirksomheders omsætning kommer fra annoncer, og derfor skal det danske mediemarked ses i lyset af især Google og Facebooks stigende indflydelse. På det danske annoncemarked står udenlandske virksomheder, herunder især Google og Facebook, stærkt. Eksempelvis står de i 2018 for 61 % af den danske annonceomsætning på internettet – 3 procentpoint mere end i 2017.

Kilde: ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2019”