Licens til online spil i Danmark - din sikkerhed for sikkert spil

Det er heldigvis ikke en simpel proces at få tilladelse til at drive et online casino i Danmark. Det er en omfattende proces, der kræver overholdelse af strenge regler og regulativer fastsat af Spillemyndigheden. Den danske spilindustri er underlagt et struktureret licenssystem, der sikrer en fair og ansvarlig spiloplevelse for alle spillere. I denne artikel vil vi udforske de trin, der kræves for at opnå licens til et online spil i Danmark og de vigtige faktorer, virksomheder skal overveje når de træder ind på det danske marked.

Licens i Danmark – trin for trin

Der findes mange licens-systemer i mange forskellige lande, men den væsentligste licens på det danske marked, er naturligvis Spillemyndighedens licens, som giver adgang til at udbyde spil på det danske marked. Proceduren kan overordnet inddeles i 3 faser, som er ansøgning & krav, betaling af gebyr og indsendelse af dokumentation, samt efterfølgende forpligtelser og tilsyn. Hvordan det påvirker din oplevelse på et online casino, vil vi komme nærmere ind på nedenfor.

Ansøgning og overholdelse af krav

Den første og vigtigste fase i processen med at få licens til online spil i Danmark er at indsende en ansøgning til Spillemyndigheden. Ansøgningsprocessen kræver, at virksomheden opfylder en række strenge krav og standarder, der er fastsat af Spillemyndigheden.

Disse krav er, at virksomheden bag hjemmesiden skal overholde alle relevante love og regulativer, der styrer spilindustrien i Danmark, herunder Spilleloven og de relaterede bestemmelser i anden lovgivning.

Spiludbyderen skal sikre, at deres spilsystemer og teknologi opfylder de tekniske krav fastsat af Spillemyndigheden, herunder adgang til datalager og brug af sikkerhedssystemer som Tamper Token.

Virksomheden skal implementere procedurer og foranstaltninger for at fremme ansvarligt spil og beskytte sårbare spillere, herunder kontrollere spillernes status i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere).

Betaling af gebyrer og indsendelse af dokumentation

Efter at have indsendt ansøgningen skal virksomheden betale de relevante gebyrer i henhold til Spillemyndighedens krav. Det koster 315.300 kr. (i 2024) i ansøgningsgebyr, og beløbet skal indbetales senest samtidig med indsendelsen af ansøgningen. Disse gebyrer dækker omkostningerne ved behandling af ansøgningen og overvågning af spilaktiviteter.

Virksomheden skal også indsende al nødvendig dokumentation og oplysninger, herunder finansielle rapporter, virksomhedsstruktur og ledelsesoplysninger. Spillemyndigheden kræver blandt andet indsendelse af dokumenter til deres certificeringsprogram. Programmets formål er at kontrollere, at spillet foregår på en teknisk rigtig måde, så sikkerheden omkring spilsystemet løbende er sikret og opretholdt i god stand.

Efterfølgende forpligtelser og tilsyn

Når licensen er tildelt, er det vigtigt for virksomheden at opfylde de efterfølgende forpligtelser fastsat af Spillemyndigheden. Det inkluderer en regelmæssig rapportering af hjemmesidens spilaktiviteter, informationer om overholdelse af reklame- og markedsføringsregler og fortsat overvågning af ansvarligt spil. Det fremgår af Spillemyndighedens hjemmeside, at licensindehaver senest 14 måneder efter en tilladelse til online spil er taget i brug, skal aflevere en rapport om hjemmesidens udbud af spil til Spillemyndigheden.

Spillemyndigheden fører også tilsyn med virksomhedens samlede aktiviteter for at sikre, at den fortsætter med at overholde alle krav og reguleringer. Spillemyndighedens løbende tilsyn sikrer, at de danske spillere kan føle sig sikre på, at de spiller på sikre hjemmesider med både ansvarligt spil og fair software.