TEMA OM DELEØKONOMI: TILLID ER NOGET VI DELER

I den kommende tid sætter vi sammen med Yepti.dk fokus på deleøkonomien i Danmark. Under denne artikel er der en stor nyhed om, at Yepti.dk har opkøbt anden deleøkonomisk platform.
Du kan blive gratis bruger af Yepti.dk.

Af Ludvig Rask,

En søgning på artikel-databasen InfoMedia viser, at ordet ”deleøkonomi” første gang optræder i danske aviser og blade i 2012. Her er deleøkonomi beskrevet i 11 artikler, og antallet er siden da eksploderet. I 2014 var der 509 artikler, og i 2016 var antallet helt oppe på 2.133. Ingen tvivl om at deleøkonomi er det nye sort og det er meget positivt at hver femte dansker deltager aktivt. Spørgsmålet er, hvad afholder de resterende for at dele med hinanden?

Vi-økonomi

Deleøkonomiske platforme der gør det muligt at leje det du lige står og mangler, og udleje dine ting, når du ikke selv bruger, kan bidrage til at mindske forbrugets miljøbelastning og samtidig spare på pengepungen. I stedet for at parcelhusejere alle skal have hver deres græsslåmaskine og hækkeklipper, kan hvert område deles om et mindre antal.

Deleøkonomien er begyndelsen på en ny måde at tænke forbrug og mellemmenneskelige relationer på. Her tales om, at vi befinder os i overgangen fra en ”mig-økonomi”, hvor vi sætter os selv og vores egne behov i centrum, til en ”vi-økonomi” baseret på deling og tillidsfulde relationer mellem mennesker.

Mangel på tillid

Danmarks Statistik har kigget på danskernes anvendelse af deleøkonomi. Her peger danskerne på at manglende tillid, er den største barriere for deres aktivitet på de deleøkonomiske platforme. I deleøkonomien handler det om tillid til andre, som vi ikke kender, men alligevel er villige til at dele med. Ikke en nem disciplin for alle og netop derfor, er tillid en faktor, de deleøkonomiske platforme skal forholde sig til.

Vi ser eksempelvis at platformen Yepti træder frem og tilbyder en forsikring af deres brugers produkter. Et centralt fundament for at få flere danskere til at turde bryde med deres barriere og skabe nye tillidsfulde relationer.

Tillids-bedømmelse

Deleøkonomien er kun blevet så populær de seneste år, fordi det er blevet nemmere at måle og bedømme tillid. Den deleøkonomiske trend bæres i høj grad frem af ny teknologi, hvor sociale profiler og ratings udgør fundamentet for en ny og mere digital tilgang til tillid.

Tillid gøres offentlig og delbar igennem utallige af forskellige former for ratings. Disse giver og modtager vi på baggrund af vores forskellige handlinger, og netop disse ratings viser andre, hvor meget tillid de kan have til os. Alt sammen med til at indikere hvem vi vil dele, leje, låne og bytte med.

De resterende fire-femtedele

Hvis vi deles om de materielle goder, vil det kræve færre ressourcer og mindre energi at producere nye. Samtidig giver de deleøkonomiske platforme som Yepti, hvor du kan dele dine ting når alligevel ikke bruger dem, også nye muligheder for en ekstra indtjening. Det er der god logik i for hver femte dansker. Tallene fra Danmarks Statistik viser dog, at hvis man vil drive en forretningsmodel i Danmark baseret på at dele, og have de resterende fire-femtedele med, skal man fokusere på noget ekstra. Danskerne er klar over fordelene. De vil have deleøkonomiske platforme der skaber tillidsfulde relationer.

Artiklen er skrevet på et vidensgrundlag indsamlet fra bogen ‘Den nye deleøkonomi’ af Jesper Bove-Nielsen. Alle tal er hentet fra enten InfoMedia eller Danmarks Statistik, IT-anvendelse i befolkningen, deleøkonomi.

Aktivitet på deleøkonomiske platforme.001

YEPTI KØBER CLOSAY

Deleøkonomien er i kraftig vækst. De deleøkonomiske platforme inden for bil og bolig har fået god vind i sejlene, men når det kommer til alle andre typer forbrugsgoder, er det deleøkonomi- ske marked præget af en lang række små platforme med hver sit snævre produktområde og et begrænset antal brugere.

Yepti er med godt 18.000 brugere og mere end 5.000 udlejningsprodukter den største af de få bredt funderede platforme med en lang række produktkategorier: Børn, mode, fest, transport, fritid, værktøj, teknologi m.m.fl. – i vid udstrækning samme profil som Den Blå Avis, bare med leje/udleje frem for køb/salg.

Yeptis strategi er at vokse organisk med en tilgang på pt. ca. 500 nye brugere ugentligt, dels at opkøbe nogle af de mange mindre platforme. Det er derfor en stor glæde at kunne meddele, at Yepti med købet af platformen Closay har gennemført sin første akkvisition. Closay har ca. 11.000 danske kvindelige brugere i alderen 20-40 år, som deler ca. 2.000 kjoler med hinanden.

Forventningen er, at Yepti ved fortsat stigende organisk vækst og yderligere akkvisitioner inden for de næste 12 måneder når 100.000 brugere og 25.000 produkter.

Du kan gratis blive bruger her.

For mere info / spørgsmål. Skriv her.

Yepti.dk