Niko Grünfeld: KBH skal være den mest bæredygtige by i verden

Hvilken ambition har du på København og Frederiksbergs vegne?

Det spørger Dontt.dk en række politikere om i forbindelse med kommunalvalget d. 21 november.
Vores dejlige by fortjener dygtige ambitiøse politikere. Vi giver bolden op, og lader os indvie i en række overordnede tanker som skal hjælpe dig på vej.

På den anden side, så er den artikelserie også en hyldest til det demokrati og folkestyre, vi har arbejdet for i så mange år. Vi skal og vil opfordrer alle til at bruge deres stemme. Ved sidste kommunalvalg var der en stemmedeltagelse på 61.2 %. Lad os få det tal endnu højere op.

Første mand i artikelrækken var Overborgmester Frank Jensen. ( Læs den her ) – og i dag får du så Niko Grünfeld, som er spidskandidat for Alternativet.


Hvorfor kan du gøre en forskel for Københavnerne gennem politik?
I Alternativet stiller vi op til kommunalvalg for første gang, og jeg er sikker på, vi kan gøre en kæmpe forskel for københavnerne ved at komme ind på rådhuset med en ny tilgang til politik. Vores politik er hverken forankret i en rød eller blå ideologi. Den er udviklet med københavnerne og afspejler derfor københavnernes behov, håb, bekymringer og idéer til en bedre by.

Størstedelen af alle de københavnere, jeg har været på gaden og møde, de seneste mange måneder, drømmer om en socialt retfærdig og grøn by, der både er god at bo i, og som tager ansvar for verden omkring os. Og de har givet os masser idéer til, hvordan både private erhvervsdrivende, kommunen og civilsamfundet kan bidrage til at løse de udfodringer. Den viden tager vi i Alternativet med os ind på rådhuset.

Hvilke politiske områder tænker du, at du vil fokusere på i kommende valgperiode?
Jeg vil fokusere på at gøre København grønnere, mere social og mere demokratisk. Grønnere fordi en by med cykelstier, et bevaret Amager Fælled, miljøvenlige busser og færre biler gør det sjovere og sundere at bo her, samt hjælper klimaet. Mere social fordi vi ikke kan acceptere, at medborgere lever i ensomhed, med stress eller på kanten af fællesskabet, når de fx tvinges i aktiveringer, selvom de knap kan gå. Og mere demokratisk, fordi københavnerne ikke bare skal lyttes til, men involveres i udviklingen af den politik, der former byen.

Hvis du kunne ændre en ting ( og kun en ting ) i København, hvad skulle det så være?
Så ville jeg starte en grøn revolution i København. Jeg ville sørge for, at vi begrænsede antallet af biler i byen, så færre dør af luftforurening, så der bliver plads til mennesker og liv i gadebilledet, og så vi tager ansvar for klimakrisen. Jeg ville sørge for, at byen bogstaveligt talt blomstrer, at alle københavnere har adgang til de grønne åndehuller, der beviseligt forbedrer livskvalitet for høj som lav.

Hvad er din overordnet vision / ambition for København, hvis du skulle beskrive med en sætning? 
København skal være den mest bæredygtige by for hele verden, og inspirerere omverden med grønne løsninger.

Hvad er Københavns største “hæmsko” / trussel? 
Den største trussel er, at vi accepterer status quo eller lovning om små forbedringer. Hvis byen ikke skal knække over socialt eller blive en forureningsfyldt betonjungle, kræver det radikale løsninger. Vi kan ikke nøjes med lidt flere almene boliger eller lidt bredere cykelstier. Vi skal regulere boligmarkedet, bygge alternative små boliger og nytænke boligformer. Og vi skal kraftigt reducere privatbilismen ved at lokke folk over i velfungerende alternative transportformer.

Hvem ville du stemme på, hvis du ikke stemte på dig selv, eller måtte stemme på dit parti?
Jeg ville nok stemme på Feministisk Initiativ. Værdimæssigt deler vi ambitionen om et mindre diskriminerende København.