GIV OS ET VALG

Juleaften falder i år den 18. juni. Her får vi det folketingsvalg, som politikere og politiske kommentatorer har ønsket sig så brændende så længe. Men det er ikke nogen dag jeg glæder mig synderligt til længere.

Jeg har ellers altid elsket valgdage, det ypperste ritual i demokratiet – med en tur tilbage til folkeskolens gymnastiksal, lange stemmesedler, slidte blyanter, krydset og håbet om at ‘min’ politik får en chance.

Men jeg kan ikke længere få øje på politikken og på visionerne for, hvordan Danmark skal udvikle sig og være med til at præge verden længere. Ja, grundlæggende er det svært at få øje på demokratiet.
Jeg vil naturligvis stadig stemme om tre uger, men jeg har samtidig tre håb og ønsker til, hvordan vi går til valg om fire år igen.

Giv plads til andre
Folkestyret er blevet taget som gidsel af karrierepolitikere. Mennesker som har valgt ‘politiker’ som karrierevej – ikke fordi de har nogen visioner for, hvordan Danmark skal udvikle sig, men fordi de synes, at jobbet som politiker er fedt.

Begræns derfor den tid politikerne kan sidde i Folketinget til to valgperioder i træk. Herefter skal de ud i den virkelige verden og have nye erfaringer – enten i job, uddannelse eller noget helt tredje – før de kan genopstille. Det vil samtidig gøre det lettere for borgere med visioner for fremtiden at få mulighed for at omsætte dem til politik, da den naturlige udskiftning vil give dem bedre plads; de skal således ikke konkurrere med etablerede politikere, som med næb og kløer kæmper for deres job.

Etablerede politikere og kommentatorer vil argumentere for, at der går en masse politisk erfaring tabt, altså erfaring med det politiske system. Men det er ikke det, vi har brug for; vi har brug for mænd og kvinder med visioner for Danmark og en vilje til at drive dem igennem, og som tør tage ubehagelige beslutninger, selv om det truer genvalget.

Spørg os noget mere
Selv om vi har et repræsentativt demokrati, hvor vi vælger politikere til at træffe beslutninger på vores vegne, vil politikken blive langt mere forankret i borgernes hverdag, hvis de noget oftere end hvert fjerde år blev taget med på råd.

Danmark er i dag gennemdigitaliseret. Brug derfor de muligheder teknologien giver os til at bringe danskerne tættere på den politik, som definerer både hverdag og fremtid for borgerne. Spørg os. Lav vejledende folkeafstemninger om centrale politiske spørgsmål, før ‘minivalgkampe’ hvor partierne på tv og sociale medier argumenterer for deres syn på en given sag eller ny reform, og hør så hvad danskerne mener.

Nogle afstemninger kan være bindende, som de folkeafstemninger vi kender i dag, hvilket yderligere vil forstærke mandatet bag helt afgørende beslutninger og dermed give politikerne ro til netop at være politikere.

Tal pænt
Hvis du ønsker, at andre mennesker skal lytte til dig – ja, hvis du i det hele taget gerne vil komme godt ud af med andre mennesker – er vejen frem at tale pænt, at lytte til andre synspunkter, at lade andre komme til orde og at være ærlig. Sådan fungerer det ude i den virkelige verden. Sådan fungerer det, hvis du og jeg vil lykkes med vores hverdag.

Sådan fungerer det desværre ikke længere på Christiansborg. Her skal man helst overdøve sine modstandere, undgå at lytte til argumenter, i det hele taget undgå at sige noget konkret som man så senere kan blive holdt op på. Det er grundlæggende uærligt, det ødelægger samtalen i folkestyret, det skaber en afstand mellem politikere og borgere som i sidste ende kan blive demokratiets endeligt.

Så derfor: Giv plads til hinanden og til andre med visioner, spørg os noget mere og tal pænt.

Ha’ et godt valg!

// THOMAS LUE LYTZEN