Frank Jensen: København må aldrig blive et VIP-projekt

Hvilken ambition har du på København og Frederiksbergs vegne?

Det spørger Dontt.dk en række politikere om i forbindelse med kommunalvalget d. 21 november.
Vores dejlige by fortjener dygtige ambitiøse politikere. Vi giver bolden op, og lader os indvie i en række overordnede tanker som skal hjælpe dig på vej.

På den anden side, så er den artikelserie også en hyldest til det demokrati og folkestyre, vi har arbejdet for i så mange år. Vi skal og vil opfordrer alle til at bruge deres stemme. Ved sidste kommunalvalg var der en stemmedeltagelse på 61.2 %. Lad os få det tal endnu højere op.

Første mand i artikelrække er Overborgmester Frank Jensen fra Socialdemokratiet.

Hvorfor kan du gøre en forskel for Københavnerne gennem politik?
København skal være en blandet by. Det er lige nu truet af pres på boligmarkedet, der sender boligpriserne på himmelflugt. Der er brug for, at vi regulerer og nytænker boligmarkedet, hvis almindelige mennesker skal kunne følge med. For København må aldrig et VIP-projekt. Jeg har kæmpet for at få Folketinget til at give os kommuner mulighed for at stille krav om, at der skal være billige almene lejeboliger i alle nye byområder. Dér kunne jeg gøre en stor forskel for københavnerne! For København skal fortsat være en mangfoldig by med plads til alle.

Hvilke politiske områder tænker du, at du vil fokusere på i kommende valgperiode?
Boliger, velfærd og ren luft.

Hvis København fortsat skal være en kreativ og entreprenant by, så kræver det, at der forgår en ideudvekslings mellem mennesker med forskellige baggrund. Det sker kun, hvis byen er blandet, og forskellige mennesker mødes i byens kvarterer.

En god by er selvfølgelig også en by, hvor vi tager hånd om hinanden og har stærke velfærdstilbud. Jeg mener særligt, at vores daginstitutioner, skoler og ældreomsorg skal styrkes.

Ren luft fordi det har en stor indflydelse på folks helbred, og vi har løsningerne: Dieselbilerne skal udfases, busserne skal køre på el, og færre københavnere skal fyre i brændeovnen.

Hvis du kunne ændre en ting (og kun en ting) i København, hvad skulle det så være?
Luftforureningen. Det kan ikke være rigtigt, at københavnere skal lide overlast på helbreddet, bare fordi de bor i byen. At københavnske forældre skal bekymre sig, når de går tur med barnevognen. Vi skriver 2017 – det må vi kunne gøre bedre.

Hvad er din overordnet vision / ambition for København, hvis du skulle beskrive med en sætning?
København skal være en blandet by.

Hvad er Københavns største “hæmsko” / trussel?
Et boligmarked, der kun er for de indviede. Hvor de, der har adgang til kapital og har købt på det rigtige tidspunkt, har deres på det tørre, mens folk, der er på vej til at etablere sig i livet og byen, bliver holdt ude. For mange politikere glemmer, at der også var nogen, der holdt vindebroen nede for dem. I København er det kommunen, der skal gøre det for alle ny-tilflyttere. 

Hvem ville du stemme på, hvis du ikke stemte på dig selv, eller måtte stemme på dit parti?
SF er jo nok det parti, der kommer tættest på mine grundholdninger som Socialdemokrat. Så jeg ville nok stemme på Sisse Marie Berendt Welling, som er SF’s spidskandidat.

Foto: Søren Svendsen